Roomskatholiek Basisschool ST Willibrordus

Van Gaverenlaan 10 a 5131 CT Alphen (Noord-Brabant)

Vaak krijgen wij te horen dat we een warm en toegankelijk gebouw hebben waar eenieder zich goed voelt en we mogen zijn zoals we zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Ieder kind is uniek!

Op de Willibrordusschool investeren we intensief in het contact met alle leerlingen, zodat we hen optimaal in hun ontwikkeling kunnen bijstaan. Op het gebied van leerprestaties, maar zeker ook in de persoonlijke ontwikkeling. Nog belangrijker dan goede cijfers, vinden we het dat een kind tijdens zijn basisschooltijd stappen maakt in werkhouding, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. In onze huidige maatschappij bepalen deze persoonlijke eigenschappen de mate waarin iemand zijn weg vindt. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school zelf. Zo biedt dit u betrouwbare en genuanceerde informatie over zaken onze school met onze kinderen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Innovatief
  • Oplossingsgericht
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Ik mag er zijn!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een aantal jaren geleden heeft er op onze school een daling van het leerlingenaantal plaatsgevonden. Dit had direct te maken met het aantal geboortes in onze gemeente. Op de teldatum (01 oktober) van het schooljaar 2016-2017 telde onze school 298 leerlingen. Vanaf deze teldatum is er een eind gekomen aan de krimp van het leerlingaantal op onze school. Een jaar later stond de teller op de teldatum 01-10-2017 namelijk alweer op 313, een stijging die zich verder heeft voortgezet. Op 01-10-2020 kunnen we spreken over een redelijk stabiel leerlingaantal en mogen we 334 leerlingen verwelkomen op onze school.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
334
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het huidige anti-pestprotocol en het digitale veiligheidsplan zijn gedateerd en zullen aan de hand van het nieuwe schoolplan 2019-2023  worden herzien in het schooljaar 2019-2020.

Terug naar boven