Rooms Katholieke Basisschool Marienhof

Schoolstraat 9 6626 AC Alphen (Gelderland)

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Marienhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt hij of zij vervangen door een invaller. Wanneer er geen invaller beschikbaar is zoeken we intern naar een oplossing. Alle SPOM scholen hebben ook een noodplan wat in dergelijke situaties wordt gebruikt. In een enkel geval worden kinderen verdeeld over de andere groepen of wordt aan de ouders gevraagd hun kind thuis te houden. In dat geval is er nog altijd opvang op school aanwezig voor ouders die dit niet kunnen regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven