Alphense Montessorischool

Preludeweg 15 2402 HB Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Alphense Montessorischool
  • Kinderen uit de onderbouw kunnen grote getallen neerleggen mbv materiaal.
  • Kinderen leren zelf keuzes te maken om de kerndoelen te behalen.
  • De duizendketting draagt bij aan het getalbegrip van kinderen uit de MB.
  • Kinderen leren om samen te werken is een belangrijke waarde in ons onderwijs.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In mei 2017 is een leerlingtevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van leerlingen van de Alphense Montessorischool. De meting onder de leerlingen heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Leerlingtevredenheidsonderzoek primair onderwijs. 55 leerlingen van de Alphense Montessorischool hebben de vragenlijst ingevuld. Wij vonden de resultaten positief, maar zagen wel enkele verbeterpunten. Deze hebben wij aanpakt. Het belangrijkste punt voor ons is dat wij willen dat alle leerlingen zich veilig voelen! In schooljaar 2019-2020 zal er wederom een leerlingtevredenheidsonderzoek plaatsvinden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In mei 2017 is een oudertevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van ouders van de leerlingen van de Alphense Montessorischool. De meting onder de ouders heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs. Van de 126 ouders van de leerlingen van de Alphense Montessorischool, die zijn uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen,heeft uiteindelijk 47% de vragenlijst ingevuld.

We zijn blij met de uitslag van de oudertevredenheidsmeting (juni 2017). De ouders zijn vooral erg tevreden over de leerkrachten. De uitslag van de oudertevredenheid is als bijlage opgenomen.

In het schooljaar 2019-2020 zal er wederom een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen worden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven