Alphense Montessorischool

Preludeweg 15 2402 HB Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Alphense Montessorischool
  • Kinderen uit de onderbouw kunnen grote getallen neerleggen mbv materiaal.
  • Kinderen leren zelf keuzes te maken om de kerndoelen te behalen.
  • De duizendketting draagt bij aan het getalbegrip van kinderen uit de MB.
  • Kinderen leren om samen te werken is een belangrijke waarde in ons onderwijs.

Het team

Toelichting van de school

Er is een goede mix van jonge en ervaren collega's.

De leerkrachten zijn HBO opgeleid en zijn tevens in het bezit van een aanvullende Montessori opleiding.

Er is een laag ziekteverzuim.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school is aangesloten bij RTC Cella. Stichting RTC Cella is een personele samenwerking tussen 6 schoolbesturen in de regio Alphen, Gouda en Nieuwveen. De scholen zijn gevestigd in de regio Rijn en Gouwe maar hebben ook scholen in bijvoorbeeld Den Haag, Zoetermeer en Schoonhoven. Qua omvang werken we voor 86 scholen met ruim 16.500 leerlingen om te zorgen dat zij goed kwalitatief onderwijs krijgen van kwalitatieve en betrokken leerkrachten. Cella betekent in het Latijn ‘lerarenkamer’, de plek waar met elkaar afspraken worden gemaakt, ervaringen worden uitgewisseld en vacatures worden opgehangen. Voor meer informatie zie: http://www.rtccella.nl/

RTC Cella zorgt voor een invalleerkracht bij ziekte. Als RTC Cella geen oplossing heeft, dan wordt aan parttimers gevraagd om meer te werken. Hierdoor en doordat het ziekteverzuim laag is, hoeven er geen leerlingen 'naar huis' te worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Alphense Montessorischool vindt het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Om dit mogelijk te maken, maken we o.a. gebruik van een remedial teacher, begaafdenspecialist en een ondersteunende leerkracht. Tevens zijn er leerkrachten met diverse specialismen. We beschikken over een gedragsspecialist en leesspecialist.

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Waar de gelegenheid zich voordoet werkt de school graag samen met ouders met een bijzondere vaardigheid: denk bijvoorbeeld aan muziek en yoga.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen veel ruimte om te ontdekken en zelf keuzes te maken. Anderzijds willen wij wel dat leerlingen de doelen behalen. We werken hierbij met de leerlijn 'KIJK' en de doelen van de Stichting Leerplan Ontwikkeling. 
Voor meer informatie zie: http://www.bazalt.nl/expertise-kijk en http://www.slo.nl/primair/

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op onze school kunnen leerlingen, binnen kaders, zelf kiezen op welke manier zij de kerndoelen behalen en hoeveel tijd zij hiervoor nodig hebben. De leerlingen registreren hun vorderingen en doelen en de leerkrachten controleren of de doelen zijn behaald. Er wordt instructie gegeven waar nodig. Dit kan aan het individu, een kleine groep of de klas als geheel zijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Alphense Montessorischool heeft een breed ondersteuningsprofiel. Onze leid(st)ers zijn in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de verschillende kinderen met enkelvoudige problematiek. Kinderen met meervoudige problematiek kunnen wij onvoldoende begeleiden.

In het schooljaar 2019-2020 wordt het SOP herzien.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven