Alphense Montessorischool

Preludeweg 15 2402 HB Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Alphense Montessorischool
  • Kinderen uit de onderbouw kunnen grote getallen neerleggen mbv materiaal.
  • Kinderen leren zelf keuzes te maken om de kerndoelen te behalen.
  • De duizendketting draagt bij aan het getalbegrip van kinderen uit de MB.
  • Kinderen leren om samen te werken is een belangrijke waarde in ons onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Alphense Montessorischool.

Wij willen middels het gebruik van de montessoripedagogiek een vertrouwde leeromgeving bieden aan kinderen van vier tot twaalf jaar. Hierdoor kunnen kinderen individueel, maar met respect voor anderen leren én zich sociaal-emotioneel ontwikkelen. Dit geschiedt onder leiding van enthousiaste en deskundige leid(st)ers en met betrokkenheid en inbreng van de ouders, zodat er goede onderwijsresultaten kunnen worden bereikt. Hierbij accepteren wij verschillen in aanleg, tempo en belangstelling. 

De gegevens die u aantreft zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij graag een toelichting bij de cijfers en feiten. Heeft u interesse in onze school of wilt u meer informatie, dan kan dat via onze website: www.alphensemontessorischool.nl of via directie@alphensemontessorischool.nl

Graag tot ziens!

Schoolleiding Alphense Montessorischool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Help mij het zelf te doen
  • Keuzevrijheid binnen kaders
  • Ieder kind zijn/haar eigen top
  • Ontwikkeling in eigen tempo
  • Leren van en met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op onze school is de afgelopen jaren gestegen naar 196 op 1 februari 2023. Dit ondanks het dalende aantal leerlingen in Alphen aan den Rijn. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Raadpleeg de schoolgids voor meer informatie. 

Terug naar boven