Protestants Christelijke Basisschool Het Baken

Klepperman 1 2401 GH Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Het Baken.

Graag presenteren hier onze school! Scholen verschillen in identiteit, werkwijze, sfeer en resultaten. U kunt op deze pagina lezen over wat u van ons mag verwachten en wat wij verwachten van u. Wij hechten belang aan een goede samenwerking met ouders. Teamleden en ouders hebben immers hetzelfde doel: een zo goed mogelijke ontwikkeling van uw kinderen. Onze schoolgids is via deze website te downloaden. Ook dit schooljaar zullen wij ons weer inspannen om vanuit onze christelijke identiteit te werken aan kwalitatief goed onderwijs en een fijne sfeer op school. We gaan voor een school waar iedereen zich veilig voelt. Het Baken mag gezien worden, omdat elk kind bij ons op school begeleid wordt op de weg naar zelfstandigheid waarbij er ruimte is om de persoonlijke kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Voor de nieuwe ouders geldt dat naast het lezen van de schoolgids, een kennismakingsbezoek aan onze school van harte wordt aanbevolen. Iedere werkdag kunt u een afspraak maken. U stelt uw vragen, krijgt relevante informatie en samen wandelen we voor de eerste indruk door de school. Veel ouders die u zijn voorgegaan, gaven later aan dat dit sfeer proeven zeer bepalend kan zijn voor de uiteindelijke schoolkeuze.

Het Baken is een middelgrote school en wordt momenteel bezocht door ongeveer 280 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. Door het jaar heen komen er ongeveer 30 kleuters bij. De 12 groepen zijn onderverdeeld in 3 groepen 1/2, twee groepen 3, een groep 4,  een groep 5, een groep 5/6, een groep 6, 2 groepen 7, en een groep 8. Het team bestaat uit groepsleerkrachten, directeur, adjunct-directeur, intern begeleider, onderwijs assistent, conciërge, coördinator tussenschoolse opvang en een administratief medewerkster. Het team telt 25 medewerkers. Het Baken richt zich in eerste instantie op de kinderen die wonen ten noorden van het Dijkslootpad en ten westen van de Eisenhowerlaan. Het Baken bestaat uit 2 locaties. Het Baken 1 op de Klepperman en de dependance, Het Baken 2 op de Mandenvlechter. De beide locaties liggen op loopafstand van elkaar. Op Het Baken 1 zitten de groepen 1 t/m 6 en op Het Baken 2 zitten de groepen 7 en 8. Op deze locatie bevindt zich ook de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Junis. Het Baken 1 heeft naast de klaslokalen een gymzaal binnen de eigen muren. Het gebouw is voor rolstoelgebruikers toegankelijk. De beide scholen hebben een ruim speelplein waar kinderen na schooltijd ook gebruik van kunnen maken.

Voor meer informatie verwijzen wij u ook graag naar onze website: https://hetbaken.scopescholen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • uniek mogen zijn
  • veiligheid is de basis
  • vertrouwen in elkaar
  • respect naar elkaar
  • kwaliteit in onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Baken is een middelgrote school en wordt momenteel bezocht door ongeveer 280 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. Door het jaar heen komen er ongeveer 30 kleuters bij. De 12 groepen zijn onderverdeeld in 3 groepen 1/2, twee groepen groep 3, een groep 4,  een groep 5 en een groep 5/6, een groep 6 en 2 groepen 7, en een groep 8. Het team bestaat uit groepsleerkrachten, directeur, adjunct-directeur, intern begeleider, onderwijs assistent, conciërge, vakleerkracht gym, coördinator tussenschoolse opvang en een administratief medewerkster. Het team telt 25 medewerkers. Het Baken richt zich in eerste instantie op de kinderen die wonen ten noorden van het Dijkslootpad en ten westen van de Eisenhowerlaan. Het Baken bestaat uit 2 locaties. Het Baken 1 op de Klepperman en de dependance, Het Baken 2 op de Mandenvlechter. De beide locaties liggen op loopafstand van elkaar. Op Het Baken 1 zitten de groepen 1 t/m 6 en op Het Baken 2 zitten de groepen 7 en 8. Op deze locatie bevindt zich ook de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Junis. Het Baken 1 heeft naast de klaslokalen een gymzaal binnen de eigen muren. Het gebouw is voor rolstoelgebruikers toegankelijk. De beide scholen hebben een ruim speelplein waar kinderen na schooltijd ook gebruik van kunnen maken.

Het Baken kende de afgelopen jaren een sterke groei die vooral zichtbaar was in de onderbouw en nu in de middenbouw tot dubbele groepen leidt. Dit schooljaar zijn er drie groepen 1/2. De kleutergroepen starten meestal tussen 20-25 kinderen.  In het schooljaar 2020-2021 starten we met 12 groepen. De groei zal waarschijnlijk in de komende jaren stabiliseren. Op Het Baken wordt het belangrijk gevonden dat ouders, kinderen en het team elkaar kennen. De huidige schoolgrootte maakt dit goed mogelijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

De schoolbel gaat om 8.20 en 12.50 uur. De leerlingen kunnen dan binnen komen en naar hun groep gaan. De leerkrachten zijn dan in    hun lokaal. Hierdoor hopen we dat de kinderen rustig de tijd hebben  om in de groep te komen. De ouders van groep 1 t/m 3 mogen de kinderen zelf naar de deur het lokaal brengen. De leerkracht staat bij de deur om de leerlingen te verwelkomen. Vanaf groep 4 gaan de leerlingen zelfstandig naar binnen. De kinderen nemen op het plein afscheid van de ouders. Wilt u even iets met de leerkracht bespreken dan vragen wij de ouders (als dit mogelijk is) dit zoveel mogelijk na schooltijd te plannen zodat we op tijd kunnen beginnen met de les en de leerkracht aandacht kan hebben voor de binnenkomende kinderen.  

Continurooster

De dag voor een vakantie of bij bijzondere activiteiten is er een continurooster. De leerlingen hebben dan tot 14.00 uur school en blijven tussen de middag over. Wanneer het continurooster op een vrijdag valt dan hebben de groepen 1 t/m 4 tot 11:45 uur les. Zie voor de data de schooljaarkalender.

Tropenrooster

De mogelijkheid om met een tropenrooster te gaan werken is opgenomen in de SCOPE schoolgids, 6.3.  

De volgende schooltijden gelden bij tropenrooster:

07.30 uur - 09.30 uur: les

09.30 uur - 09.45 uur: pauze

09.45 uur - 11.30 uur: les

11.30 uur - 11.45 uur: middagpauze

11.45 uur - 13.15 uur: les

13.15 uur: einde schooldag, eventueel opvang leerlingen door TSO-medewerkers   

Wanneer we als school overgaan tot invoering van het tropenrooster dan krijgen de ouders een dag van te voren een brief, waarin duidelijk vermeld staat op welke datum het tropenrooster ingaat en op welke datum het tropenrooster eindigt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Voor klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals machtsmisbruik, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld kunnen ouders, kinderen en teamleden een beroep doen op ondersteuning van de contactpersoon/aandachtsfunctionaris. De contactpersoon luistert, geeft advies en bekijkt de mogelijke vervolgstappen die nodig zijn om de ongewenste situatie te keren. De contactpersoon kan ook verwijzen naar een door het bestuur aangestelde onafhankelijke vertrouwensinstantie (zie hiervoor ook de SCOPE algemene informatie op onze website). De aandachtsfunctionarissen op Het Baken zijn Thomas Neurink en Dominique Kuijlaars.

Terug naar boven