Protestants Christelijke Basisschool Het Baken

Klepperman 1 2401 GH Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Het Baken is een middelgrote school en heeft 2 locaties. We werken vanuit de christelijke identiteit aan kwalitatief goed onderwijs en een fijne sfeer op school. Verschillen bij kinderen worden gezien en gerespecteerd. Zo ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een stabiele basis. Ons motto „Op Het Baken mag je zijn wie je bent en groeien in je talent!?

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociale kanjers
  • Veiligheid is de basis
  • Vertrouwen in elkaar
  • Respect naar elkaar
  • Adaptief onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Baken is een middelgrote school en wordt momenteel bezocht door ongeveer 280 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Door het jaar heen komen er ongeveer 30 kleuters bij.

De 11 groepen zijn onderverdeeld in 2 groepen 1/2, een groep 3, een groep 4,  twee groepen 5, twee groepen 6, een groep 7 en twee groepen 8.

Het team bestaat uit groepsleerkrachten, directeur, adjunct-directeur, intern begeleider, onderwijsassistenten, conciërge, vakleerkracht gym, coördinator tussenschoolse opvang en een administratief medewerkster. Het team telt 28 medewerkers.

Het Baken heeft 2 locaties. Het Baken 1 op de Klepperman en de dependance, Het Baken 2 op de Mandenvlechter. De beide locaties liggen op loopafstand van elkaar. Op Het Baken 1 zitten de groepen 1 t/m 8 en op Het Baken 2 zitten de groepen 6, 7 en 8. Op deze locatie bevindt zich ook de kinderopvang en buitenschoolse opvang van Junis. Het Baken 1 heeft naast de klaslokalen een gymzaal binnen de eigen muren. Het gebouw is voor rolstoelgebruikers toegankelijk. De beide scholen hebben een ruim speelplein waar kinderen na schooltijd ook gebruik van kunnen maken.

Op Het Baken wordt het belangrijk gevonden dat ouders, kinderen en het team elkaar kennen. De huidige schoolgrootte maakt dit goed mogelijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

De schoolbel gaat om 8.20 en 12.50 uur. De leerlingen kunnen dan binnen komen en naar hun groep gaan. De leerkrachten zijn dan in hun lokaal. Hierdoor hebben de kinderen rustig de tijd om in de groep binnen te komen en direct te beginnen met hun werk. De ouders van groep 1 t/m 8 brengen de kinderen tot aan het hek van het plein. De kinderen lopen zelfstandig naar binnen. De leerkracht staat bij de deur om de leerlingen te verwelkomen. De kinderen nemen op het plein afscheid van de ouders. De ouders van groep 1 kunnen natuurlijk de eerste periode (6 weken) mee naar binnen lopen en even zwaaien bij het raam. Op deze manier zorgen wij dat kinderen een rustige start van de dag hebben en direct met hun werk kunnen beginnen en heeft de leerkracht de volle aandacht voor de binnenkomende kinderen.    

Wilt u even iets met de leerkracht bespreken dan vragen wij de ouders (als dit mogelijk is) dit zoveel mogelijk na schooltijd te plannen of even binnen te lopen.

Een aantal keer per jaar (4x) mogen alle ouders een week lang voor schooltijd of na schooltijd even binnen lopen. Dit noemen we de "loop even binnenweken". In de nieuwsbrief kondigen wij deze weken met tijden aan. 

Continurooster

De dag voor een vakantie of bij bijzondere activiteiten is er een continurooster. De leerlingen hebben dan tot 14.00 uur school en blijven tussen de middag over. Wanneer het continurooster op een vrijdag valt dan hebben de groepen 1 t/m 4 tot 11:45 uur les. Zie voor de data de schooljaarkalender.

Tropenrooster

De mogelijkheid om met een tropenrooster te gaan werken is opgenomen in de SCOPE schoolgids, 6.3.  

De volgende schooltijden gelden bij tropenrooster:

07.30 uur - 09.30 uur: les

09.30 uur - 09.45 uur: pauze

09.45 uur - 11.30 uur: les

11.30 uur - 11.45 uur: middagpauze

11.45 uur - 13.15 uur: les

13.15 uur: einde schooldag, eventueel opvang leerlingen door TSO-medewerkers   

Wanneer we als school overgaan tot invoering van het tropenrooster dan krijgen de ouders een dag van te voren een brief, waarin duidelijk vermeld staat op welke datum het tropenrooster ingaat en op welke datum het tropenrooster eindigt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals machtsmisbruik, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld kunnen ouders, kinderen en teamleden een beroep doen op ondersteuning van de contactpersoon/aandachtsfunctionaris. De contactpersoon luistert, geeft advies en bekijkt de mogelijke vervolgstappen die nodig zijn om de ongewenste situatie te keren. De contactpersoon kan ook verwijzen naar een door het bestuur aangestelde onafhankelijke vertrouwensinstantie (zie hiervoor ook de SCOPE algemene informatie op onze website). De aandachtsfunctionarissen op Het Baken zijn Thomas Neurink en Dominique Kuijlaars.

Terug naar boven