PCB De Stromen

Lupinesingel 11 2403 CM Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We nemen iedere twee jaar een leerlingtevredenheid onderzoek af onder de leerlingen van groep 5 t/m 8.
Daarnaast vragen de leerkrachten regelmatig feedback aan de leerlingen om de lessen die gegeven worden nog beter te maken.

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Naast dat we jaarlijks een oudertevredenheidsonderzoek afnemen onder ouders, staan we altijd open voor feedback van ouders, leerkrachten en leerlingen. We zijn dan ook prettig in gesprek met de Medezeggenschapsraad en Activiteitencommissies maar proberen ook, laagdrempelig en zichtbaar, er te zijn voor ouders.

Ook organiseren we regelmatig een "stem van de leerling" waarbij we leerlingen input vragen. We werken met een 'verbeterbord in de klas'. Dit verhoogt de betrokkenheid  en saamhorigheid bij de leerlingen. Met deze input proberen we ons onderwijs nog beter te maken. We werken zichtbaar aan een cultuur van "samen elke dag een beetje beter". 

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven