PCB De Stromen

Lupinesingel 11 2403 CM Alphen aan den Rijn

  • Bij iedere ingang van de school hangt onze missie spiegel.
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We nemen iedere twee jaar een leerlingtevredenheid onderzoek af onder de leerlingen van groep 5 t/m 8.
Daarnaast vragen de leerkrachten regelmatig feedback aan de leerlingen om de lessen die gegeven wordem nog beter te maken.

Tevredenheid
7,4

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Naast dat we jaarlijks een oudertevredenheidsonderzoek afnemen onder ouders, staan we altijd open voor feedback van ouders, leerkrachten en leerlingen. We zijn dan ook prettig in gesprek met de Medezeggenschapsraad en Activiteitencommissies maar proberen ook, laagdrempelig en zichtbaar, er te zijn voor ouders.

Ook organiseren we regelmatig een "stem van de leerling" waarbij we leerlingen input vragen . Met deze input proberen we ons onderwijs nog beter te maken. We werken zichtbaar aan een cultuur van "samen elke dag een beetje beter". 

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven