PCB De Stromen

Lupinesingel 11 2403 CM Alphen aan den Rijn

  • Bij iedere ingang van de school hangt onze missie spiegel.
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 nemen we de eindtoets Route 8 af.
Een zorgvuldige afname wordt gegarandeerd; de afname gaat volledig digitaal en duurt slecht 1 dagdeel.
In principe doen alle leerlingen mee aan de Route 8.

Uitzonderingen kunnen zijn:

  • Leerlingen met een ontwikkelperspectief
  • Leerlingen die uitstromen naar het VSO of praktijkonderwijs
  • Leerlingen die kort in Nederland zijn of kort op De Stromen (ingestroomd in groep 7 of 8)

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school werken we met het Cito Leerlingvolgsysteem en we nemen vanaf groep 3 dan ook de Midden toetsen en Eind toetsen af.
Naar aanleiding van de resultaten maken we een groepsplan.
In de groepen 1/2 weken we met het observatieprogramma BOSOS.
In groep 7 nemen we de Cito Entreetoets af en in groep 8 is de eindtoets Route 8.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de groepen 1 t/m 8 houden we een leerlingvolgsysteem bij. Elk schooljaar wordt in groep 7 de CITO-entreetoets en in groep 8 de Route 8-eindtoets afgenomen. In een overleg tussen de leerkracht(en) van groep 7, 8 en de IB-er midden- / bovenbouw wordt begin groep 8 een voorlopig advies geformuleerd. Voor advies of een second opinion kunnen we gebruik maken van de expertise van de SCOPE orthopedagogen. De adviezen worden met leerlingen en ouders/verzorgers besproken. Het digitaal overdracht dossier (DOD) van iedere leerling wordt door de leerkracht ingevuld. Er vindt warme overdracht plaats met de ontvangende school voor voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft van de inspectie een basisarrangement gekregen.

Terug naar boven