PCB De Stromen

Lupinesingel 11 2403 CM Alphen aan den Rijn

  • Bij iedere ingang van de school hangt onze missie spiegel.
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen

In het kort

Toelichting van de school

Op de Stromen willen we onze leerlingen in een gestructureerde omgeving zich maximaal laten ontwikkelen tot leerlingen die vol zelfvertrouwen bewuste keuzes kunnen en durven maken. Het onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling van de kinderen. Er staan veel activiteiten op het programma: leeractiviteiten, maar ook creatieve, sportieve en ontspannende activiteiten. Met elkaar werken we aan een cultuur van Samen elke dag een beetje beter.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • open Christelijke school
  • veiligheid - Kanjertraining
  • kennisoverdracht op niveau
  • sportieve & gezonde school
  • structuur - voorspelbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen zijn redelijk stabiel. We streven ernaar dit de komende jaren zo te houden.
In schooljaar 2021-2022 verwachten we wel een daling, gezien het groot aantal leerlingen in groep 8 dat uitstroomt in schooljaar 2020-2021.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
318
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders zijn altijd welkom voor een gesprek over hun kind. We hebben hier geen vaste spreekuren voor, maar u kunt een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven