PCB De Stromen

Lupinesingel 11 2403 CM Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen

In het kort

Toelichting van de school

Op de Stromen willen we onze leerlingen in een gestructureerde omgeving zich maximaal laten ontwikkelen tot leerlingen die vol zelfvertrouwen bewuste keuzes kunnen en durven maken. Het onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling van de kinderen. Er staan veel activiteiten op het programma: leeractiviteiten, maar ook creatieve, sportieve en ontspannende activiteiten. Met elkaar werken we aan een cultuur van Samen elke dag een beetje beter. De mission statement van onze school is: Samen spelen, leren en groeien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en gestructureerd
  • Kansrijk en ontwikkelgericht
  • betrokken en waarderend
  • uitdaging en motivatie
  • open

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen zijn redelijk stabiel. We streven ernaar dit de komende jaren zo te houden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
318
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders zijn altijd welkom voor een gesprek over hun kind. We hebben hier geen vaste spreekuren voor, maar u kunt een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Tropenrooster

Mocht de weersverwachting 5 dagen of langer hoger zijn dan 30 graden celsius, dan wordt Alphens breed besloten voor de SCOPE scholen om over te stappen naar het Tropenrooster. Mochten we overstappen op het Tropenrooster wordt dit eerst aan ouders gecommuniceerd.De schooltijden zijn dan als volgt:

maandag: 7.30u-13.30u
dinsdag: 7.30u-13.30u
woensdag: 8.30u-12.30u
donderdag: 7.30u-13.30u
vrijdag: 7.30u-13.30u

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven