PCB De Stromen

Lupinesingel 11 2403 CM Alphen aan den Rijn

  • Bij iedere ingang van de school hangt onze missie spiegel.
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen
  • Schoolfoto van PCB De Stromen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van De Stromen.
De Stromen is een open christelijke school, met oog voor de wereld om haar heen. We bieden onderwijs aan ongeveer 320 enthousiaste leerlingen, verdeeld over twee locaties.

In het onderwijs op De Stromen staat een aantal kernwaarden centraal. Dit zijn, naast de christelijke identiteit, veiligheid, kennisoverdracht, uitdaging en structuur. Het onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling van kinderen en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind (handelingsgericht werken). We gebruiken hierbij regelmatig de theorie van Meervoudige Intelligentie om ons handelingsrepertoire zo rijk mogelijk te maken. We gaan ervanuit dat ieder kind op zijn of haar eigen wijze knap is. Hiermee proberen we zoveel mogelijk rekening te houden door instructie en verwerking veelzijdig aan te bieden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: https://destromen.scopescholen.nl
Uiteraard bent u van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking op onze school.
We maken hier graag tijd voor vrij, via de mail of telefoon kunt u een afspraak met ons maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • open Christelijke school
  • veiligheid - Kanjertraining
  • kennisoverdracht op niveau
  • sportieve & gezonde school
  • structuur - voorspelbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen zijn redelijk stabiel. We streven ernaar dit de komende jaren zo te houden.
In schooljaar 2021-2022 verwachten we wel een daling, gezien het groot aantal leerlingen in groep 8 dat uitstroomt in schooljaar 2020-2021.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
343
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders zijn altijd welkom voor een gesprek over hun kind. We hebben hier geen vaste spreekuren voor, maar u kunt een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven