Protestants Christelijke Basisschool JP Sweelinck

Groenoord 247 2401 AR Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool JP Sweelinck

Leerlingtevredenheid toelichting

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de tevredenheid bij de ouders getoetst. Om een betrouwbaar resultaat te kunnen laten zien, is het noodzakelijk dat voldoende respondenten reageren. De norm hiervoor is dat minimaal 80 respondenten moeten reageren en gewenst is dat er 128 respondenten reageren. Deze keer hebben 69 respondenten (36%) gereageerd. Dit betekent dat de school niet voldoet aan de minimale vereiste betrouwbaarheid.

De ouderbetrokkenheid heeft onze aandacht. Via de Parro-app krijgen ouders regelmatig berichtjes en foto's over het wel en wee van de groep. Daarnaast worden ouders uitgenodigd als een IPC project wordt afgesloten en de kinderen presenteren wat ze geleerd hebben over het project en laten zien waar ze aan gewerkt hebben.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven