Protestants Christelijke Basisschool JP Sweelinck

Groenoord 247 2401 AR Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool JP Sweelinck

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Van de 30 leerlingen, zijn twee leerlingen niet meegenomen in de beoordeling. Eén leerling was nog geen vier jaar in Nederland en één leerling is door verhuizing ingestroomd in groep 8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Ieder kind heeft recht op onderwijs dat het beste bij het kind past. De meeste kinderen doen het prima op school. Een aantal leerlingen heeft meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving. Het organiseren van deze ondersteuning, zo snel en passend mogelijk, is de kern van ons onderwijs. 

Onze intern begeleiders helpen de leerkrachten met het zoeken naar mogelijkheden voor extra begeleiding wanneer er sprake is van leer en/of sociaal emotioneel problemen. Zij hebben regelmatig gesprekken met leerkrachten, en worden actief betrokken bij het helpen en meedenken over de vraag hoe een kind het beste begeleid kan worden. De intern begeleiders houden samen met de leerkracht de ontwikkeling van ieder kind bij.

Tijdens de groepsbespreking wordt besproken of ieder kind het onderwijs krijgt dat bij hem/haar past, of de leerkracht de juiste aanpak gebruikt en hoe de leerkracht met het resultaat van een toets kan omgaan. Specifieke onderwijsbehoeften worden vastgelegd in Leeruniek, een centraal dashboard, waar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling samenkomen in één overzicht. Zowel de leerkracht als de directeur heeft altijd zicht op de ontwikkeling van de leerling, de groep en de school als geheel.

De resultaten van de methode- en CITO toetsen worden twee keer per jaar weergegeven in het rapport van de kinderen. Op schoolniveau brengen we twee keer per jaar de (tussen)opbrengsten in kaart en analyseren dit met het hele team. Hierbij worden de trendanalyses nauwkeurig bekeken en besproken.

Wij volgen de ontwikkelingen van de leerlingen met behulp van verschillende middelen:

 • BOSOS - volgsysteem voor de kleuters
 • Methodetoetsen
 • CITO LOVS tussentoetsen 
 • ZIEN!
 • ROUTE 8 eindtoets

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

In 2020 zijn de 25 leerlingen van groep 8 als volgt uitgestroomd:
 • 12% --VMBO-basis          
 • 4% -- VMBO-basis/kader
 • 12% -- VMBO-kader
 • 12% -- VMBO-gemengd     
 • 12% -- VMBO - TL 
 • 16% -- HAVO
 • 8% -- HAVO / VWO             
 • 24% -- VWO                        

Door de 'coronacrisis' is de Eindtoets in 2020 niet afgenomen. 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven