Protestants Christelijke Basisschool JP Sweelinck

Groenoord 247 2401 AR Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool JP Sweelinck

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een teamlid afwezig is wordt de vervanging via de regionale vervangingspool geregeld. Incidenteel kan vervanging een probleem opleveren. In zo'n geval wordt gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan uit het inzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep, het combineren van groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het RegionaalTransfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt in jaargroepen, dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. We werken handelingsgericht waarbij we rekening houden met de onderwijsbehoeften van elk kind. Zo zijn er kinderen met een eigen leerlijn. Zij krijgen meer tijd en begeleiding om de leerstof te doorlopen. Voor kinderen die sneller kunnen verzorgen we pluswerk, zodat zij voldoende uitdaging ervaren. Het onderwijs wordt gestructureerd via vak- en vormingsgebieden waarbij we eigentijdse methoden gebruiken die voldoen aan de kerndoelen. De leerkracht is de spil om dit op een uitdagende wijze vorm te geven. Naast groepsgewijze instructie vindt er instructie in groepjes of aan individuele leerlingen plaats. Bij dit alles geven we vorm aan zelfstandig en samenwerkend leren.

Het team bestaat uit:

 • Directeur
 • Intern Begeleider
 • Leerkrachten
 • Onderwijs ondersteuners
 • Coördinator Tussenschoolse Opvang
 • Conciërge
 • Stagiaires 


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

IPC is een International Primary Curriculum. Dit is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs waarin het samen leren centraal staat.

Het is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Tijdens IPC lessen is er naast kennisoverdracht veel aandacht voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.

Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

J.P. Sweelinck heeft een zeer gevarieerde doelgroep voor wat betreft de onderwijsbehoeften.

We bieden onder andere ondersteuning bij:

 • meerbegaafde leerlingen
 • leerproblemen; waaronder moeilijk lerend, dyslexie en dyscalculie
 • sociaal-emotionele problematiek
 • gedragsproblematiek
 • verwerven van de Nederlandse taal

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven