Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Zaalbergstraat 1 2405 XA Alphen aan den Rijn

  • Onze school kenmerkt zich met structuur. Vanaf de allerjongsten t/m groep 8 werken we met een dagritme. Dit geeft rust, ritme en structuur.
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Afgelopen schooljaar ('21-'22) hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de jaarlijkse enquête weer ingevuld. De leerlingen op De Windroos geven de school een 8 als rapportcijfer. Daarnaast hebben de meeste leerlingen goed contact met klasgenoten en vinden de klas leuk. Daarnaast wordt de behulpzaamheid en uitleg van de juf hoog gewaardeerd. We zijn tevreden met dit resultaat en zullen tegelijkertijd in gesprek blijven met de leerlingen om dit te behouden en waar wenselijk en mogelijk de tevredenheid te verhogen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Over de uitslag van de oudertevredenheidsenquête zijn wij als team tevreden. Het geeft weer hoe er over onze school en ons onderwijs wordt gedacht. Wij herkennen onze school hier ook in. Feedback van o.a. de ouders is een belangrijk stuk voor de verbetering van ons onderwijs. Ouders zijn, naast onze leerlingen, hierin onze gesprekspartners, om het leerproces aan te passen en te verbeteren ten behoeve van de leerlingen.  
Tevredenheid
7,6

Terug naar boven