Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Zaalbergstraat 1 2405 XA Alphen aan den Rijn

  • Zo ziet ons schoolplein aan de Torenstraat eruit.
  • Onze school kenmerkt zich met structuur. Vanaf de allerjongsten t/m groep 8 werken we met een dagritme. Dit geeft rust, ritme en structuur.
  • De kleuters ontwikkelen zich door te spelen en te leren.
  • De kinderen kunnen op de gang de leerstof al bewegend inprenten.
  • Hier op school mag je zelfs binnen bewegen!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Over de uitslag van de oudertevredenheidsenquête zijn wij als team erg tevreden. Het geeft weer hoe er over onze school en ons onderwijs wordt gedacht. Wij herkennen onze school hier ook in. Feedback van o.a. de ouders is een belangrijk stuk voor de verbetering van ons onderwijs. Ouders zijn, naast onze leerlingen, hierin onze gesprekspartners, om het leerproces aan te passen en te verbeteren ten behoeve van de leerlingen.  
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven