Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

Zaalbergstraat 1 2405 XA Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Op de Windroos is er aandacht voor het kind en tegelijkertijd ook voor verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor elkaar. We gaan positief en respectvol met elkaar om. Vanuit een veilige, prettige omgeving zullen de kinderen tot leren komen en dagen wij hen uit om op een plezierige manier te groeien naar hun eigen niveau. Ons motto: “Groeien met plezier!”

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Enthousiasme
  • Samenwerking
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. Een tussenschoolse opvang coördinator die in dienst is van ons bestuur, coördineert en regelt alle TSO zaken in samenwerking met de vrijwillige TSO-krachten. De kosten zijn €2,25 per keer. De betaling van de tussenschoolse opvang gebeurt digitaal en per kwartaal.

De groepen 1 t/m 4 zijn op woensdag om 12.15u uit en op vrijdagmiddag om 12.00 uur.

In ons gebouw is de BuitenSchoolse Opvang "Windkracht 10" aanwezig. Windkracht 10 is onderdeel van Junis, een organisatie voor BSO in Alphen en omstreken. Zij vangen kinderen voor-, na schooltijd en ook in vakanties op. De school en Junis werken nauw samen om de opvang van uw kind goed te kunnen verzorgen. Indien u hier gebruik van wilt maken, verwijzen we u voor meer informatie naar de website van Junis.

In de buurt van ons gebouw is de Buitenschools opvang Gro-up BSO Vreugdeoord te vinden. Meer informatie kunt u vinden op hun website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen. De medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren samen met school.

Voor jeugd- en gezinshulp kunt u terecht bij Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn(JenGteams). Twijfel niet als u een vraag heeft. Bel hiervoor van maandag t/m vrijdag tussen08.30 en 17.00 uur naar 0172 – 227 000. Aanmelden voor jeugdhulp kan via hetaanmeldformulier op www.jengteams.nl. Maakt u zich ernstige zorgen over de veiligheid vanuw kind? Lees dan op www.jengteams.nl/crisis wat u kunt doen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek. Zij kijken of uw kind goed kan horen en zien, hoe uw kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder kunt u advies krijgen over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige kan ook deelnemen aan het overleg van een zorgteam van school.Op de meeste scholen onderzoekt een logopedist van de jeugdgezondheidszorg, met uw toestemming, bij alle kinderen van vijf jaar de spraak- en taalontwikkeling. Dit doen we in gemeenten die daar extra geld voor geven.

Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. Denk aan een peuter die tegen alles ‘nee’ zegt, een tienjarige die erg onzeker is, of een twaalfjarige die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils. Ook de kinderen zelf kunnen een cursus bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen, bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl.Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een (gezondheids)thema waar de school mee bezig is. Bijvoorbeeld voeding en bewegen, weerbaarheid of relaties en seksualiteit.

Pubergezond.nl
Voor kinderen van groep 7 heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een aparte website vol informatie over verliefdheid, sociale media, gamen, gezondheid en pesten. Met behulp van deze site kunt u thuis met uw kind het contact met de jeugdgezondheidszorg in groep 7 voorbereiden. Online Centrum voor Jeugd en GezinVeel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Eten, slapen, scheiden, pesten, geld, seksuele opvoeding en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina.

Contact
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers via onze website.

Meer informatie www.cjghollandsmidden.nl – online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussenwww.pubergezond.nl – info voor kinderen

Terug naar boven