Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg

J.P.Coenlaan 1B 2404 AL Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg

In het kort

Toelichting van de school

PCB Samen op Weg is een kleine, gemoedelijke school waar we "samen op weg" gaan met kinderen, ouders en het geloof als basis. We gaan samen op weg naar een goede toekomst voor alle kinderen.

Onze missie is: Wij bieden goed onderwijs aan ieder kind waarbij de volgende kernwaarden voorop staan: de christelijke identiteit, een veilige omgeving, persoonlijke ontwikkeling en het leren.

Onze school is onderdeel van de Scope Scholengroep. De schoolgids van de Scopescholen kunt u vinden op de website van onze school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verantwoordelijkheid
  • veiligheid en respect
  • ontwikkeling en leren leren
  • onderzoeken/ontdekken
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen dat onze school een sociaal veilige omgeving is voor onze leerlingen, ouders/verzorgers en ons team waarbij zorgvuldig en respectvol gehandeld wordt in woord, gebaar en daad. Daarom werken wij  met gedragsregels, Leefstijl en ZIEN!.

Terug naar boven