Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg

J.P.Coenlaan 1B 2404 AL Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Samen Op Weg

In het kort

Toelichting van de school

PCB Samen op Weg is een kleine, gemoedelijke school waar we "samen op weg" gaan met kinderen, ouders en het geloof als basis op weg naar een goede toekomst voor kinderen. Het woord SAMEN staat centraal bij ons. Onze missie is dan ook: Samenwerkend leren maakt ons onderwijs actief, inspirerend en motiverend voor alle leerlingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zie missie/visie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen dat onze school een sociaal veilige omgeving is voor onze leerlingen, de teamleden en het ouders/verzorgers. Met de leerlingen oefenen we dit met behulp van de methode Kwink. Kwink werkt aan 5 gedragscompetenties: besef hebben van jezelf, besef hebben van de ander, keuzes kunnen maken, zelfmanagement en  relaties kunnen hanteren. In elk leerjaar komen deze competenties terug en worden ze aangeboden, passend bij de leeftijd. 

Terug naar boven