De Bonifacius

Paradijslaan 11 2405 CC Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Bonifacius

In het kort

Toelichting van de school

De Bonifacius is een school met een gedegen onderwijsconcept en een eigentijds gezicht. De leerstof is een belangrijke leidraad voor het onderwijs en waar effectief en creatief mee om wordt gegaan. Er wordt bewust gebruik gemaakt van elkaars talenten en we respecteren onderlinge verschillen. Kinderen, ouders en personeel kiezen bewust voor de school, omdat hier met rust, structuur en plezier gewerkt wordt aan de basiskennis en -vaardigheden die een kind nodig heeft. Voor specifieke en actuele informatie verwijzen we u naar de website van onze school:www.basisschoolbonifacius.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
402
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven