De Bonifacius

Paradijslaan 11 2405 CC Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Bonifacius

In het kort

Toelichting van de school

De Bonifacius is een school met een traditioneel onderwijsconcept en een eigentijds gezicht. De leerstof is een belangrijke leidraad voor het onderwijs en waar effectief en creatief mee om wordt gegaan. Er wordt bewust gebruik gemaakt van elkaars talenten en we respecteren onderlinge verschillen. Kinderen, ouders en personeel kiezen bewust voor de school, omdat hier ieders talenten en mogelijkheden tot hun recht komen. Voor specifieke en actuele informatie verwijzen we u naar de website van onze school:www.basisschoolbonifacius.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
421
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven