De Bonifacius

Paradijslaan 11 2405 CC Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Bonifacius

In het kort

Toelichting van de school

De Bonifacius is een school met een gedegen onderwijsconcept en een eigentijds gezicht. De leerstof is een belangrijke leidraad voor het onderwijs en waar effectief en creatief mee om wordt gegaan. Er wordt bewust gebruik gemaakt van elkaars talenten en we respecteren onderlinge verschillen. Kinderen, ouders en personeel kiezen bewust voor de school, omdat hier met rust, structuur en plezier gewerkt wordt aan de basiskennis en -vaardigheden die een kind nodig heeft. Voor specifieke en actuele informatie verwijzen we u naar de website van onze school:www.basisschoolbonifacius.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Bonifacius ligt centraal in Alphen aan den Rijn, tegenover het stadhuis. De school heeft een omvang van rond de 400 leerlingen. Er zijn vier kleutergroepen en verder van elk leerjaar twee groepen. Dit geeft een stabiele basis voor de schoolorganisatie. De leerkrachten werken veel samen, delen hun kennis en benutten elkaars expertise. Door de omvang van de school is er minder kwetsbaarheid voor het verlies van kennis en ervaring. 

De indeling binnen het gebouw zorgt ervoor dat kinderen op hun eigen etage rust en overzicht hebben. De jongste kinderen blijven op de benedenverdieping en hebben daar hun eigen hal. De eerste verdieping is voor de groepen 3 t/m 6 en de bovenste verdieping is het domein van de groepen 7 en 8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
369
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven