Het Spectrum

Honingzwam 6 2403 HN Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Spectrum

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging van personeel dat afwezig zal zijn door verlof of ziekte, zorgen wij voor vervanging middels onze invalpool RTC Cella. Daarnaast zetten we zelf vacatures uit en delen we deze binnen ons netwerk om te zorgen voor een goede invalkracht ten tijden van verlof of ziekte.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Het Spectrum hebben we een muziekleerkracht. De muziekleerkracht geeft de kinderen wekelijks muziekles. Na schooltijd hebben de leerlingen op beide locaties vanaf groep 5 de mogelijkheid om deel te nemen aan ons schoolkoor.

Op Het Spectrum hebben we een vakleerkracht gym. Dit betekent dat onze leerlingen vanaf groep 3 tot en met groep 8 twee keer 3 kwartier bewegingsonderwijs krijgen. De leerlingen in groep 1/2 krijgen een speel/gymles aangeboden van de eigen groepsleerkracht. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs geven wij les op 3 instructieniveaus en hebben wij hoge verwachtingen van al onze leerlingen.

Ons instructiemodel wordt vormgeven volgens de principes van het expliciete directe instructiemodel.   

Binnen onze basisondersteuning bieden wij onderstaande mogelijkheden:  

  • Verlengde instructie 
  • Compacten en verrijken van lesstof 
  • Opstellen, uitvoeren en evalueren van (groeps)handelingsplannen
  • Onderwijsassistenten: bieden extra ondersteuning ten bate van de leerlingen en leerkrachten
  • Intern begeleiders: signaleren, adviseren en organiseren ondersteuning
  • Plusklas

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven