Het Spinnewiel

Klepperman 9-11 2401 GH Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Spinnewiel

In het kort

Toelichting van de school

Het Spinnewiel is een basisschool die haar leerlingen uitdagend onderwijs biedt, opdat zij zich optimaal ontplooien. We laten ons inspireren door vooruitstrevend onderwijs.In de onderbouw is het faseonderwijs ingevoerd. Op deze manier kunnen we de leerlingen het onderwijs bieden dat bij hen past. Op het Spinnewiel tonen de leerkrachten, leerlingen en ouders zich zeer betrokken. Dat zorgt voor een goede sfeer op de school, wat de basis is om te kunnen leren.
Voor specifieke en actuele informatie verwijzen we u naar de website van onze school:www.basisschoolspinnewiel.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven