Het Spinnewiel

Klepperman 9-11 2401 GH Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Spinnewiel

In het kort

Toelichting van de school

Het Spinnewiel is een levendige school waar goed onderwijs wordt gegeven met ruimte voor creatieve, gezellige en sportieve activiteiten. Wij bieden de kinderen een positieve, gestructureerde speel- en leeromgeving en stimuleren hen in hun ontwikkeling. Bij de kleuters werken we vanuit thema's. Binnen onze hele school geven we instructie volgens het EDI model en gelden in alle groepen dezelfde regels en afspraken. Dit zorgt voor een doorgaande lijn en rust en duidelijkheid voor de leerlingen. Ons deskundige, leuke en gemotiveerde team van onderwijsprofessionals geeft goede lessen en kan in verschillende onderwijsbehoeften voorzien. Met elkaar werken wij samen aan het vormgeven van het onderwijs van morgen.

Voor specifieke en actuele informatie verwijzen we u naar de website van onze school:www.basisschoolspinnewiel.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit van onderwijs
  • Openheid en vertrouwen
  • Zelfvertrouwen en eigenwaarde
  • Ruimte voor verschillen
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven