Het Mozaïek

Vroonhoevelaan 10 -12 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Mozaïek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van de SCOL wordt geanalyseerd door de specialist gedrag, de intern begeleiders en de leerkrachten van de groepen. Er worden groeps- en individuele doelen opgesteld waaraan een periode van 6 weken wordt gewerkt.  
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van de ouderenquête geeft weer hoe er over onze school en ons onderwijs wordt gedacht. Wij herkennen onze school hier ook in en kijken naar de punten waar we sterk in zijn en waar we verbeteringen in kunnen aanbrengen. Feedback van o.a. de ouders is een belangrijk stuk voor de verbetering van ons onderwijs. Ouders zijn, naast onze leerlingen, hierin onze gesprekspartners, om het leerproces aan te passen en te verbeteren ten behoeve van de leerlingen.  
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven