Het Mozaïek

Vroonhoevelaan 10 -12 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Mozaïek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een teamlid verlof heeft, wordt de vervanging via de regionale vervangingspool geregeld. Wanneer er via de vervangingspool niemand beschikbaar is dan worden andere teamleden gevraagd om extra te werken. Het beleid is er op gericht dat te voorkomen dat er kinderen naar huis moeten worden gestuurd.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schoolplein tijdens schooltijd

Het schoolplein is er voor de kinderen: lekker spelen, rekening houdend met elkaar, praatje maken, knikkeren, hinkelen, tafeltennis, enzovoort. Om dit spelen zo veilig mogelijk te maken én te houden zijn enkele vaste afspraken gemaakt:

 • De kinderen gaan niet van het plein af. Soms mogen ze onder toezicht naar een grasveld gaan.
 • De deur van de school wordt 10 minuten vóór aanvang van de lessen geopend. Dan mogen de kinderen naar binnen.
 • Pleinwacht is aanwezig in de ochtendpauze.
 • De kinderen mogen vanaf 8.10 uur het plein op om daar te spelen.
 • Als er nog kinderen buiten spelen rond 14.30 uur, wordt u vriendelijk verzocht voor het hek te wachten tot de kinderen binnen zijn.

Fietsen en stepjes

Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan. De school is niet aansprakelijk voor verdwenen fietsen, fietssleuteltjes of voor- komende schade. Stepjes en fietsjes mogen – om ongelukken in de gangen te voorkomen – niet in ons gebouw geparkeerd worden. In het gebouw en op ons plein hebben we geen ruimte om stepjes te parkeren. Daarom willen we dat de stepjes in de fietsenrekken gezet worden.

Gevonden voorwerpen

Bij de hoofdingang van de school staat een houten kist met allerlei gevonden, c.q. achtergelaten spullen. Als u iets van uw kind mist, kunt u hier zelf zoeken. Via de nieuwsbrief maken wij bekend wanneer de overgebleven voorraad afgevoerd wordt. Vóór die tijd kunt u nog even een kijkje nemen. Bij de hoofdingang hangt een bord met gevonden sleutels en sieraden.

Mobiele telefoons

We begrijpen dat het in sommige situaties voor een ouder prettig is als hun kind mobiel te bereiken is. Indien u uw kind op school moet bereiken, moet dat via het telefoonnummer van de school zelf gebeuren. Op de pleinen en in het gebouw moeten de mobiele telefoons de hele dag uit zijn. Ook als de kinderen overblijven. Wanneer kinderen toch mobiele telefoons meenemen, worden die aan het begin van de dag ingeleverd bij de groepsleerkracht, die deze aan het eind van de dag weer teruggeeft. Wanneer een kind de mobiele telefoon toch gebruikt in school, wordt deze ingenomen en ingeleverd bij de directie. Tijdens schoolreis en kamp nemen de leerlingen de mobiele telefoons niet mee. Indien u dan uw kind wilt bereiken, kunt u dat doen via de school of rechtstreeks via een mobiel nummer van één van de begeleiders.

Pauze

Iedere morgen is er een kwartier pauze. De kinderen mogen iets te eten en/of te drinken meenemen om dit in de pauze te nuttigen. Geef uw kind iets gezonds mee s.v.p. Op woensdag is het “fruitdag”. Voorzie bekers en trommeltjes van de naam van uw kind om misverstanden te voorkomen.

Verjaardagen

De kinderen mogen de medeleerlingen uit de eigen groep trakteren en de leerkrachten in de gang waarin het lokaal ligt. Bij voorkeur geen snoep. Voor leerkrachten hoeft u geen uitzondering te maken. Het is ook fijn als er rekening wordt gehouden met kinderen die een allergie hebben of vanwege geloof overtuiging iets niet mogen eten. Vraag dit vooraf aan de leerkracht.

Sparen oud papier, batterijen en lege cartridges

Vóór het schoolplein staan twee oud papiercontainers. De containers zijn elke werkdag open van 08.00 tot 15.00 uur. Oud papier levert ons nog steeds wat geld op. De opbrengst is bestemd voor boeken voor de leeshoek en de klassenbibliotheek. Lege cartridges van printers en batterijen gaan naar een recyclingbedrijf. U kunt deze in een doos deponeren die bij de ingang van onze school staat.

Medische aangelegenheden

Als uw kind op school een ongelukje mocht krijgen, hanteren wij de volgende werkwijze:

 • Is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. We beschikken over EHBO’ers.
 • Is het ernstiger, dan bellen wij u op en hopen dat u zelf naar de dokter kunt gaan. Lukt dat niet of is snelle actie vereist, dan gaan wij zelf.
 • Indien uw kind allergisch is of medicijnen op school gebruikt, dient u dat aan te geven tijdens het aanmeldingsgesprek op school.
 • Indien iets pas optreedt als uw kind onze school reeds bezoekt, dient u het direct te melden bij de groepsleerkracht.

Hoofdluis

Voor de bestrijding van hoofdluis worden alle kinderen door een werkgroep hoofdluisscreening, aangestuurd door de Oudercommissie, gecontroleerd. Dit gebeurt op de woensdag na de zomer-, herfst-, voorjaars- en meivakantie. We verzoeken u uw kind die dag met losse haren zonder gel naar school te laten gaan. U ontvangt een mail indien er in een klas hoofdluis wordt aangetroffen. De ouders bij wiens kind neten of hoofdluis is gevonden worden ook gebeld. Na 14 dagen vindt er een hercontrole plaats. Het klassikaal screenen biedt geen 100% zekerheid. Daarom is het aan te raden thuis regelmatig zelf te controleren op hoofdluis en het haar van uw kinderen te kammen met een speciale luizenkam.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tropenrooster:

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs van SCOPE heeft in 2008 een besluit genomen dat het mogelijk maakt om met een tropenrooster te werken indien de weersverwachting aangeeft dat de temperatuur minstens vier dagen 30 graden of meer zal zijn. De ouders krijgen via een nieuwsbrief een dag van tevoren te horen dat het tropenrooster van start gaat. De specifieke lestijden zijn dan:

Maandag/dinsdag/donderdag voor de groepen 1-8: 7.30 - 13.15 uur

Woensdag voor de groepen 1-4: 8.30 - 11.30 uur; voor de groepen 5-8 : 8.30 -12.15 uur

Vrijdag voor de groepen 1-4: 7.30 - 11.00 uur; voor de groepen 5-8: 7.30 - 13.15 uur

De kinderopvang wordt door Scope geïnformeerd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van de basisschoolleeftijd. Binnen deze groep leerlingen is er diversiteit in cognitieve mogelijkheden. Om deze reden hebben wij een breed lesaanbod en kunnen leerlingen op 3 niveaus les krijgen. Voor leerlingen die de leerstof lastig vinden zijn er extra ondersteuningsmogelijkheden. Dat geldt ook voor leerlingen die cognitief meer uitdaging nodig hebben. Deze laatste groep krijgt extra uitdaging in de groep en er is een mogelijkheid voor het deelnemen aan een bovenschoolse plusklas.

We hebben een aantal leerlingen uit het cluster 2 onderwijs. Met extra ondersteuning voor zowel de leerkracht als de leerling volgen deze leerlingen het onderwijs op het Mozaïek.

In hoofdstuk 7 van de algemene Scopegids (link) kunt u meer lezen over passend onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven