Het Mozaïek

Vroonhoevelaan 10 -12 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Protestants Christelijke Basisschool Het Mozaïek.Het Mozaïek opereert als een zelfstandige school binnen de Scope groep. De naam geeft goed weer wat wij met onze school nastreven. Alle mozaïekdeeltjes bij elkaar vormen een prachtig geheel, waarbij de mozaïekdeeltjes symbool staan voor alle betrokkenen bij de school en het cement onze christelijke grondslag vertegenwoordigt. Op onze school geven we leerlingen de kans zich optimaal te ontwikkelen. We bieden onderwijs dat leerlingen helpt uit te groeien tot verantwoordelijke burgers. Wij geven Engelse les aan alle groepen en richten wij ons op het ontwikkelen van leiderschap bij leerlingen volgens het programma “The leader in me” gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey. We vinden een open en eerlijke communicatie tussen ouders en school belangrijk.Informatie over de SCOPE scholengroep vindt u op onze website.   https://hetmozaiek.scopescholen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Algemeen-informatie-PO-2020-2021.pdf 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijk leiderschap
 • The leader in Me
 • Engels vanaf groep 1
 • Christelijke identiteit
 • Samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
466
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Indien opvang na schooltijd noodzakelijk is, dienen ouders zelf contact op te nemen met een organisatie die dit aanbiedt.

 • Bij het brengen van de kinderen vinden we  twee dingen belangrijk:De lessen beginnen om 8.30 uur. Daarom doen wij de deuren om 8.20 uur open. De kinderen hebben dan 10 minuten de tijd om naar hun klaslokaal te gaan. Om 8.30 uur sluiten we de buitendeuren.
 • We willen de zelfstandigheid van de kinderen stimuleren. Dat kan door ze alleen naar binnen te laten gaan, zelf hun jas op te laten hangen, zelf te zorgen voor hun spullen enz. Daarom hanteren we de volgende afspraken:   
 • kinderen van groep 1 en 2 worden door de ouders in de klas gebracht  
 • kinderen vanaf groep 3 gaan na de herfstvakantie alleen naar binnen                                                                                                    
 • voor de groepen 4 tot en met 8 geldt dat natuurlijk gedurende het hele schooljaar   
 • Wanneer er zaken gemeld moeten worden die van belang zijn voor die dag kunt u als ouder even meelopen naar de groepsleerkracht. Om  14.30 uur is er meer tijd om met de leerkracht te spreken. U kunt dan ook een afspraak maken.
 •                                                                                                                      
 • We verzoeken u zo min mogelijk gebruik te maken van de auto. Er is weinig parkeerruimte beschikbaar. Komt u toch met de auto, parkeer dan alleen waar het toegestaan is. Aandachtspunten:

Vóór de scholen aan de Vroonhoevelaan is het een eenrichtingsweg. Fietsen moeten geparkeerd worden in de toegewezen fietsen-rekken. Op de gevel is met bordjes aangegeven waar de fiets geparkeerd moet worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen de school een veilige plaats laten zijn voor allen die er thuis horen. Daarom geven we ook aandacht aan het parkeren rondom de school, houden we de buitendeuren zo veel mogelijk gesloten en voorzien kinderen die in groepsverband tijdens schooltijd onder verantwoordelijkheid van een teamlid over straat gaan van een geel, opvallend, veiligheidshesje.

Terug naar boven