Het Mozaïek

Vroonhoevelaan 10 -12 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Het Mozaïek; de naam is zorgvuldig gekozen en geeft goed weer wat wij met onze school nastreven. Alle mozaïekdeeltjes bij elkaar vormen een prachtig geheel, waarbij de mozaïekdeeltjes symbool staan voor alle betrokkenen bij de school (ouders, leerkrachten, leerlingen) en het cement onze christelijke grondslag vertegenwoordigt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Persoonlijk leiderschap
 • The leader in Me
 • Engels vanaf groep 1
 • Christelijke identiteit
 • Samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
452
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 • Bij het brengen van de kinderen vinden we twee dingen belangrijk: De lessen beginnen om 8.30 uur, we openen om 8.20 de deuren.
 • We willen de zelfstandigheid van de kinderen stimuleren. Dat kan door ze alleen naar binnen te laten gaan, zelf hun jas op te laten hangen en zelf te zorgen voor hun spullen. Daarom hanteren we de volgende afspraken:   
 • kinderen van groep 1 en 2 worden door de ouders in de klas gebracht  
 • kinderen vanaf groep 3 gaan na de herfstvakantie alleen naar binnen                                                                                                   
 • Wanneer er zaken gemeld moeten worden die van belang zijn voor de leerkracht zijn zij via mail of Parro bereikbaar. 
 • Indien opvang na schooltijd noodzakelijk is, dienen ouders zelf contact op te nemen met een organisatie die dit aanbiedt.               
 • Komt u met de auto? Liever niet. Er is weinig parkeerruimte. Let op: vóór de school is een eenrichtingsweg.
 • Komt u met de fiets? Plaats deze in de fietsenrekken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen de school een veilige plaats laten zijn voor allen die er thuis horen. Daarom geven we ook aandacht aan het parkeren rondom de school, houden we de buitendeuren zo veel mogelijk gesloten en voorzien kinderen die in groepsverband tijdens schooltijd onder verantwoordelijkheid van een teamlid over straat gaan van een geel, opvallend, veiligheidshesje.

Terug naar boven