Het Mozaïek

Vroonhoevelaan 10 -12 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Het Mozaïek; de naam is zorgvuldig gekozen en geeft goed weer wat wij met onze school nastreven. Alle mozaïekdeeltjes bij elkaar vormen een prachtig geheel, waarbij de mozaïekdeeltjes symbool staan voor alle betrokkenen bij de school (ouders, leerkrachten, leerlingen) en het cement onze christelijke grondslag vertegenwoordigt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • The Leader in Me
 • Portfolio
 • Engels vanaf groep 1
 • Christelijke identiteit
 • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Het Mozaïek is een reguliere basisschool in de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
452
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 • Bij het brengen van de kinderen vinden we twee dingen belangrijk: De lessen beginnen om 8.30 uur, we openen om 8.20 uur het hek van het schoolplein en de deuren van de ingangen.
 • We willen de zelfstandigheid van de kinderen stimuleren. Dat kan door ze alleen naar binnen te laten gaan, zelf hun jas op te laten hangen en zelf te zorgen voor hun spullen. Daarom hanteren we de volgende afspraken:   
 • kinderen van groep 1 en 2 hebben per klas twee vaste dagen waarop ouders mee naar binnen mogen gaan.  
 • kinderen vanaf groep 3 gaan na de herfstvakantie alleen naar binnen. Voor de herfstvakantie zijn de ouders twee vaste dagen welkom om mee naar binnen te gaan.                                                                                                   
 • Bijzonderheden, ziekmeldingen of medische afspraken kunnen doorgegeven worden via Parro aan de leerkracht.  
 • Indien opvang na schooltijd noodzakelijk is, dienen ouders zelf contact op te nemen met een organisatie die dit aanbiedt.               
 • Komt u met de auto? Liever niet. Er is weinig parkeerruimte. Let op: vóór de school is een eenrichtingsweg.
 • Komt u met de fiets? Plaats deze in de fietsenrekken. Voor de leerlingen mogen fietsen in de rekken op de aangegeven plekken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijgevoegde documenten kunt u de informatie vinden over hoe de sociale veiligheid wordt vormgegeven op Het Mozaïek.  

Terug naar boven