Het Mozaïek

Vroonhoevelaan 10 -12 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Het Mozaïek; de naam is zorgvuldig gekozen en geeft goed weer wat wij met onze school nastreven. Alle mozaïekdeeltjes bij elkaar vormen een prachtig geheel, waarbij de mozaïekdeeltjes symbool staan voor alle betrokkenen bij de school (ouders, leerkrachten, leerlingen) en het cement onze christelijke grondslag vertegenwoordigt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • The Leader in Me
 • Portfolio
 • Christelijke identiteit
 • Engels vanaf groep 1
 • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Het Mozaïek is een reguliere basisschool in de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
410
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 • Onze school werkt met een continurooster. Vanwege dit lesrooster vallen de lunchtijd en de pauze van de leerlingen onder lestijd. Tijdens deze momenten worden er onderwijsactiviteiten aangeboden. Wilt u weten welke activiteiten? U kunt hiervoor de leerkracht benaderen. In schooljaar 21-22 heeft de MR toestemming geven om deze tijden te wijzigen. 
 • We vinden het belangrijk dat de lessen kunnen starten om 08.30u. Het hek en de toegangsdeuren zijn daarom al om 08.20u open, zodat alle leerlingen op tijd naar binnen kunnen. 
 • We willen de zelfstandigheid van de leerlingen stimuleren. Een mooie oefening daarvoor is, door ze alleen naar binnen te laten gaan, zelf hun jas op te laten hangen en zelf te zorgen voor hun spullen.
 • Voor de leerlingen van groep 1 en 2 mogen de ouders mee naar binnen, tegelijkertijd stimuleren we de leerlingen om dit ook zelfstandig te kunnen doen.  
 • Voor de leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij na de herfstvakantie alleen naar binnen gaan. Voor de herfstvakantie zijn de ouders twee vaste dagen welkom om mee naar binnen te gaan.                                                                                                 
 • Bijzonderheden, ziekmeldingen of medische afspraken kunnen doorgegeven worden via Parro aan de leerkracht.             
 • We stimuleren de leerlingen en u om lopend of op de fiets naar school te komen. Praktisch is er ook weinig parkeerruimte voor de ingang van de school. Deze weg is ook een eenrichtingsweg.
 • De leerlingen kunnen hun fietsen parkeren op de aangegeven plekken. U kunt uw fiets in de fietsrekken voor de school kwijt. 
 • Komt u toch met de auto? Parkeer deze dan een of twee straten verder op, veiliger en genoeg parkeerplekken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijgevoegde documenten kunt u de informatie vinden over hoe de sociale veiligheid wordt vormgegeven op Het Mozaïek.  

Terug naar boven