Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Jan Nieuwenhuijzenstraat 26 2405 VG Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging afwezige leerkrachten

Wanneer een teamlid afwezig is, wordt de vervanging via de regionale vervangingspool geregeld. Wanneer er via de vervangingspool niemand beschikbaar is dan worden andere teamleden gevraagd om extra te werken. Het beleid is er op gericht dat te voorkomen dat er kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Het bestuur van SCOPE scholengroep is aangesloten bij het Regionaal Transfercentrum ‘Cella’ (RTC Cella).

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Groen wordt gewerkt met combinatiegroepen. In de formatie hebben we ervoor gekozen om te gaan werken met vier combinatiegroepen. Groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Hierdoor ontstaat er ruimte voor extra ondersteuning in alle klassen voor 5 dagen in de week.Twee leerkrachten zullen de overige leerkrachten op vaste momenten ondersteunen. Zij zullen dan de groepen overnemen en werken met groepjes kinderen. Ook worden de groepen regelmatig uit elkaar gehaald zodat elke groep meer tijd heeft voor gerichte instructie en differentiatie.Alle kinderen komen aan bod!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leerlingen hebben recht op totaal 7520 uur les in 8 jaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs van SCOPE heeft in 2008 een besluit genomen dat het mogelijk maakt om met een tropenrooster te werken indien de weersverwachting aangeeft dat de temperatuur minstens vier dagen 30 graden of meer zal zijn. De ouders krijgen via een nieuwsbrief een dag van tevoren te horen dat het tropenrooster van start gaat. De specifieke lestijden zijn dan:
Maandag/dinsdag/donderdag voor de groepen 1-8: 7.30 - 13.15 uur.
Woensdag voor de groepen 1-4: 8.30 - 11.30 uur; voor de groepen 5-8 : 8.30-12.15 uur
Vrijdag voor de groepen 1-4: 7.30 - 11.00 uur; voor de groepen 5-8: 7.30 - 13.15 uur

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Groen heeft kinderen op school met gevarieerde onderwijsbehoeften. We bieden onder andere ondersteuning bij: leerproblemen, sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblematiek en het verwerven van de Nederlandse taal.

Ook hebben we voorzieningen voor leerlingen met een lichamelijke beperking, zoals een aangepaste toilet, een traplift en een ingang voor rolstoelgebruikers.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven