Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

Jan Nieuwenhuijzenstraat 26 2405 VG Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Groen van Prinsterer

In het kort

Toelichting van de school

Het motto van onze school is: "Op de Groen kan je groeien!" Dat kan als er een prettig leef- en werkklimaat heerst, waarin kinderen zich veilig voelen en respect hebben voor elkaar. Ieder kind is uniek en door passend onderwijs krijgt iedere leerling het juiste leerstofaanbod, met de begeleiding, hulp en/of uitdaging die past bij het kind. We willen graag, samen met de ouders, alles uit het kind halen wat erin zit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Op de Groen groei je
  • Kleinschalig; we kennen elkaar
  • Respect
  • Praten met kinderen
  • Digitaal en vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Studiedagen groep 1 t/m 8:

donderdag 16 september 2021

dinsdag 2 november 2021

donderdag 20 januari 2022

dinsdag 7 juni 2022

Studiedagen groep 1 t/m 4:

Woensdag 11 mei t/m vrijdag 13 mei 2022

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven