Basisschool de Rank

Lauraplein 1 2406 BB Alphen aan den Rijn

  • In de kleuterunit zijn veel hoeken waar leerlingen kunnen spelen. Er zijn hoeken die aangepast worden aan het thema waaraan gewerkt wordt.
  • Ons moderne schoolgebouw heeft een inpandige gymzaal en kinderopvang van Junis.
  • Er wordt op verschillende manieren gelezen. Zo zijn er kinderen van groep 8 die voorlezen bij de kleuters.
  • de unitruimte nodigt uit tot samen spelen en samen werken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks worden de leerlingen bevraagd om van hen te horen wat ze binnen onze school ervaren. De uitkomsten worden met de kinderen besproken. We krijgen vaak tips hoe het anders of beter kan. Dat wordt met de leerkracht of binnen het team besproken.

Niet te snel ingrijpen bij ruzie:
We maken bewust de keuze niet te snel in te grijpen. In de Kanjerlessen leren we kinderen hoe ze het zelf op kunnen lossen. Ze krijgen de gelegenheid te oefenen. Er is buiten voldoende toezicht.

Zelfstandige rol van leerlingen:
Gedurende de dag krijgen leerlingen de kans om de methodevakken taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling zelfstandig te verwerken. Daarbij maken we gebruik van een plankaart. Met de invoering van thematisch werken en onderzoekend en ontwerpend leren komen we tegemoet aan deze wens zelf oplossingen te mogen bedenken. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De Rank biedt plaats aan ongeveer 450 leerlingen in een prachtig nieuw gebouw nabij het centrum van Alphen aan den Rijn. Dagelijks komen de leerlingen hier binnen om onderwijs te krijgen van de juffen en meesters die met veel enthousiasme het onderwijs vormgeven. In het hoofdgebouw tellen we 16 groepen. Op loopafstand van het hoofdgebouw maken we voor drie groepen gebruik van de dependance.                      

Ouders hebben gekozen voor onze school en geven jaarlijks hun mening in de oudertevredenheidsenquête weer.  De cijfers die hieraan worden verbonden zijn voor ons ontwikkelingspunten. Waar kunnen we in verbeteren? Wat is de verwachting van ouders en waar kunnen we aan voldoen? Ook lezen we uit deze enquête de waardering die ouders uitspreken. Trots zijn we dat we gemiddeld een 7,9  hebben gescoord. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven