Basisschool de Rank

Lauraplein 1 2406 BB Alphen aan den Rijn

  • In de kleuterunit zijn veel hoeken waar leerlingen kunnen spelen. Er zijn hoeken die aangepast worden aan het thema waaraan gewerkt wordt.
  • Ons moderne schoolgebouw heeft een inpandige gymzaal en kinderopvang van Junis.
  • Er wordt op verschillende manieren gelezen. Zo zijn er kinderen van groep 8 die voorlezen bij de kleuters.
  • de unitruimte nodigt uit tot samen spelen en samen werken.

In het kort

Toelichting van de school

De Rank is een school waar een ononderbroken ontwikkeling van kinderen centraal staat. Waar enthousiaste leerkrachten hun onderwijsaanbod afstemmen op wat kinderen nodig hebben en waar ouders onze partners zijn in de ontwikkeling van kinderen. Ons motto is: Iedereen uniek, samen sterk. We werken volgens een eigen onderwijsconcept: het werken in units. Elke unit telt 4 lokalen waarin een team van leerkrachten het onderwijs afstemt en vormgeeft.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Onderwijs op maat
  • Educatief partnerschap
  • Thematisch werken
  • Veilig leerklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de start van het schooljaar 2023-2024 heeft De Rank 440 leerlingen verdeeld over 18 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
442
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tropenrooster:

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs van SCOPE heeft in 2008 een besluit genomen dat het mogelijk maakt om met een tropenrooster te werken indien de weersverwachting aangeeft dat de temperatuur minstens vier dagen 30 graden of meer zal zijn. De ouders krijgen via een nieuwsbrief een dag van tevoren te horen dat het tropenrooster van start gaat. De specifieke lestijden zijn dan:

Alle groepen beginnen om 07.30 uur, behalve op de woensdag, want dan worden de reguliere schooltijden gevolgd. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigt de schooldag om 13.15 uur met uitzondering van de onderbouw op vrijdag. Dan eindigt de schooltijd om 11.00 uur. We gaan werken met een doorlopend rooster, met twee pauzes en lunch in de groep. Vriendelijk vragen wij u uw kind eten en drinken mee te geven voor de tweede pauze. Na afloop van de schooltijd wordt niet gezorgd voor kinderopvang.

Leerlingen hebben recht op totaal 7520 uur les in 8 jaar.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven