Prisma Christelijke school SO

Boterbloemweg 21 B 2403 TR Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Prisma Christelijke school SO

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

In het overzicht van vensters ziet u de uitstroom van leerlingen in de voorgaande jaren. Hieronder een actualisatie en verwachting van 2018 -2019.

De uitstroom van leerlingen van Prisma    

Verwachte uitstroom                    2015 – 2016        2016 - 2017         2017 – 2018        2018 – 2019           2019-2020

Activerende Dagbesteding                  2                           1                              3                               0              0

Arbeidsmatige Dagbesteding            15                           7                              8                             4                 0

VSO Arbeids/Praktijkgericht               5                             3                              6                             6                9

Praktijkonderwijs                                   3                             0                              3                             3               1


Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Terug naar boven