Prisma Christelijke school SO

Boterbloemweg 21 B 2403 TR Alphen aan den Rijn

 • Schoolfoto van Prisma Christelijke school SO
 • Schoolfoto van Prisma Christelijke school SO
 • Schoolfoto van Prisma Christelijke school SO
 • Schoolfoto van Prisma Christelijke school SO
 • Schoolfoto van Prisma Christelijke school SO

In het kort

Toelichting van de school

Prisma SO biedt onderwijs aan ongeveer 90 leerlingen van 4 tot 13 jaar. Wij zijn een algemeen christelijke school voor Speciaal Onderwijs (SO). Prisma is een school voor leerlingen die vanwege verschillende oorzaken moeite hebben met leren. Het onderwijsaanbod van Prisma is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele mogelijkheden van iedere leerling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier
 • Respect
 • Autonomie
 • Uitdaging
 • Samenwerken en communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is met ingang van schooljaar 2022-2023 circa 100 leerlingen SO, verdeeld over 8 groepen en 8 leerlingen bij POOL.

Er komen ten tijde van dit schrijven nog aanmeldingen binnen waardoor het aantal kan veranderen.

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor alle leerlingen geldt:

’s Ochtends gaat de deur om 08.20 uur open. Tot die tijd zijn degenen die de leerlingen brengen verantwoordelijk voor de leerlingen.

 • Voor de kleine pauze kunnen de leerlingen een zelf meegenomen hapje en drankje nuttigen. Wij gaan ervan uit dat u uw kind gezonde voeding meegeeft naar school. Dus geen frisdrank, energydrank en snoepgoed voor in de ochtendpauze.
 • De lunch wordt voor of na de middagpauze in het klaslokaal genuttigd.
 • Leerlingen jonger dan 8 jaar (peildatum 31/7) of die 8 worden in het lopende schooljaar, zijn iedere vrijdagmiddag om 12.15 uur vrij.
 • De leerlingen hebben ’s ochtends 15 minuten pauze voor het eten, drinken en buitenspelen. ‘s Middags hebben de SO leerlingen in totaal 30 minuten pauze voor het eten, drinken en ontspanning.
 • Gemiddeld volgen de SO leerlingen 940 uur onderwijs.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Externe contacten

De contacten met de verschillende instellingen, verlopen via Go voor Jeugd of het Jeugd- en Gezinsteams (JGT). Aan de hand van de hulpvraag, bepalen zij (in overleg met alle betrokkenen) welke hulp er nodig is en met welke instanties er contact wordt gelegd. Prisma werkt samen met verschillende instellingen, onder andere:

 • Centrum voor Autisme
 • Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
 • Go! voor jeugd
 • Collega-scholen (o.a. De Duinpieper, De Thermiek, de Ark, Leo Kannerschool, Park College, Praktijkschool, Op Maat, Korte Vliet) 
 • Gemeenten (Alphen en omringende gemeenten)
 • GGD en schoolarts
 • Verschillende therapeuten
 • GGZ Rivierduinen
 • Samenwerkingsverbanden onderwijs
 • Mbo Rijnland, ID-college, Hogeschool Marnix, Hogeschool Leiden
 • Zorginstellingen zoals Gemiva, Ipse de Bruggen, Philadelphia, Ons Tweede Thuis

Terug naar boven