Het Vianova

Vroonhoevelaan 4 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Vianova

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij werken samen met RTC Cella.

Wij vragen invallers aan wanneer een leerkracht afwezig is. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Vianova biedt fase- onderwijs in groep 1 t/m 3

Het Vianova heeft reguliere groepen (de Via's) en heeft groepen voor hoogbegaafde leerlingen (de Nova's)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken met onze Echa specialist toe naar een leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen met een zeer hoog IQ, zodat ook deze leerlingen zo passend mogelijk begeleid worden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven