Het Vianova

Vroonhoevelaan 4 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Vianova

In het kort

Toelichting van de school

Het Vianova biedt onderdak aan de zogenoemde Via’s en Nova’s. De Via’s vinden hun eigen weg in het fasenonderwijs, terwijl de Nova’s onderwijs volgen dat speciaal is ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen. Op onze school staat de individuele leerbehoefte van het kind centraal. We stemmen de inhoud van ons onderwijs, het tempo en de aanpak zoveel mogelijk daarop af, onder het motto: ‘Iedereen is anders. Niemand is volmaakt. Samen zijn we compleet.
Voor specifieke en actuele informatie verwijzen we u naar de website van onze school:www.basisschoolvianova.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kindgericht onderwijs
  • fulltime HB onderwijs
  • gezonde school
  • portfolio
  • thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
388
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven