Het Vianova

Vroonhoevelaan 4 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Vianova

In het kort

Toelichting van de school

Het Vianova biedt onderdak aan de zogenoemde Via’s en Nova’s. De Via’s vinden hun eigen weg in het fasenonderwijs in de onderbouw en heterogene groepen in de midden en bovenbouw, terwijl de Nova’s onderwijs volgen dat speciaal is ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen. Op onze school staat de individuele leerbehoefte van het kind centraal. We stemmen de inhoud van ons onderwijs, het tempo en de aanpak zoveel mogelijk daarop af, onder het motto: ‘Iedereen is anders. Niemand is volmaakt. Samen zijn we compleet'.
Voor specifieke en actuele informatie verwijzen we u naar de website van onze school: www.basisschoolvianova.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • kindgericht onderwijs
  • fulltime HB onderwijs
  • gezonde school
  • portfolio
  • thematisch onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
458
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven