Rehoboth Basisschool

Anna van Burenlaan 24 2404 GM Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Rehoboth Basisschool
  • Schoolfoto van Rehoboth Basisschool
  • Schoolfoto van Rehoboth Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van de Rehobothschool. We vinden het plezierig dat u de moeite wilt nemen zich te verdiepen in de resultaten van onze school.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Rehobothschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven