De Vroonhoeve

Vroonhoevelaan 8 2408 ST Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Vroonhoeve

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren Zichtbaar Maken
  • Duurzaam
  • Pedagogische rust
  • Structuur
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Adviesprocedure

Om na groep 8 de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs heeft een leerling een schooladvies nodig. In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.  Een commissie van leerkrachten groep (6), 7 en 8, intern begeleider en directeur komt gezamenlijk tot het (voorlopige) schooladvies.

Om tot dit advies te komen maken zij gebruik van de volgende gegevens:

Resultaten leerlingvolgsysteemtoetsen vanaf groep 6;

Resultaten methode gebonden toetsen;

Sociaal emotionele vaardigheden;

Werkhouding, motivatie en gedrag;

Eventueel extra ondersteuning binnen passend onderwijs;

Een leerling kan een schooladvies krijgen voor één schooltype (enkelvoudig) of voor twee schooltypes (meervoudig/dubbel). De mogelijke schooladviezen zijn:

pro;

vmbo-bb;

vmbo bb/vmbo kb;

vmbo kb;

vmbo k/vmbo gt-tl;

vmbo gt-tl/vmbo gt-tl/havo

havo

havo/vwo

vwo

In groep (6 en) 7 krijgt de leerling een voorlopig schooladvies. In januari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit, krijgt de leerling zijn of haar schooladvies. Dit (voorlopig) schooladvies wordt besproken en toegelicht in een gesprek, waar ook de leerling bij aanwezig is. In februari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit maakt de leerling een doorstroomtoets. De uitslag van de doorstroomtoets volgt halverwege maart.

Indien de doorstroomtoets een hoger uitstroomprofiel weergeeft dan het gegeven schooladvies dient dit advies te worden bijgesteld of dient te worden toegelicht waarom er niet tot bijstelling wordt overgegaan. Ouders en leerling worden in dit proces altijd betrokken.Indien de doorstroomtoets een lager uitstroomprofiel weergeeft dan het gegeven schooladvies blijft het schooladvies leidend, er vindt geen bijstelling plaats. 

Het proces van (voorlopig) schooladvies tot plaatsing VO-school:

Voorlopig schooladvies(schoolafhankelijk in groep (6 en) 7

Schooladvies - opgesteld door school  10-31 januari

Doorstroomtoets    Eerste 2 volle weken van februari

Uitslag doorstroomtoets  15 maart

Bijstelling: Bij een hoger toetsadvies wordt het schooladvies bijgesteld of nader toegelicht       15-24 maart

Aanmelden leerling bij vo-school door ouders       25-31 maart

Bericht aan ouders over plaatsing leerling      Uiterlijk 15 mei

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven