Het Palet

Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Aan de prachtige, grote kastanjebomen op de speelplaats, kun je zien dat dit een historisch plekje is. De klimrekken en de glijbaan vertellen, dat hier een school staat waar gewerkt en gespeeld wordt. Naast de school ligt onze eigen schooltuin, die door enthousiaste ouders en kinderen wordt bijgehouden.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven