De Hobbitburcht-Havixhorst

Havixhorst 252 2402 MZ Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Hobbitburcht-Havixhorst

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Hobbitburcht. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige, gezonde leeromgeving
  • lerend ontwikkelen
  • omgevingsgericht
  • maatschappijgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Adviesprocedure

Om na groep 8 de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs heeft een leerling een schooladvies nodig. In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.  Een commissie van leerkrachten groep (6), 7 en 8, intern begeleider en directeur komt gezamenlijk tot het (voorlopige) schooladvies.

Om tot dit advies te komen maken zij gebruik van de volgende gegevens:

Resultaten leerlingvolgsysteemtoetsen vanaf groep 6;

Resultaten methode gebonden toetsen;

Sociaal emotionele vaardigheden;

Werkhouding, motivatie en gedrag;

Eventueel extra ondersteuning binnen passend onderwijs;

Een leerling kan een schooladvies krijgen voor één schooltype (enkelvoudig) of voor twee schooltypes (meervoudig/dubbel).

De mogelijke schooladviezen zijn:

pro;

vmbo-bb;

vmbo bb/vmbo kb;

vmbo kb;

vmbo k/vmbo gt-tl;

vmbo gt-tl/vmbo gt-tl/havo

havo

havo/vwo

vwo

In groep (6 en) 7 krijgt de leerling een voorlopig schooladvies. In januari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit, krijgt de leerling zijn of haar schooladvies. Dit (voorlopig) schooladvies wordt besproken en toegelicht in een gesprek, waar ook de leerling bij aanwezig is. In februari van het jaar dat de leerling in groep 8 zit maakt de leerling een doorstroomtoets. De uitslag van de doorstroomtoets volgt halverwege maart.

Indien de doorstroomtoets een hoger uitstroomprofiel weergeeft dan het gegeven schooladvies dient dit advies te worden bijgesteld of dient te worden toegelicht waarom er niet tot bijstelling wordt overgegaan. Ouders en leerling worden in dit proces altijd betrokken.

Indien de doorstroomtoets een lager uitstroomprofiel weergeeft dan het gegeven schooladvies blijft het schooladvies leidend, er vindt geen bijstelling plaats. Het proces van (voorlopig) schooladvies tot plaatsing VO-school:

Voorlopig schooladvies(schoolafhankelijk in groep (6 en) 7

Schooladvies - opgesteld door school  10-31 januari

Doorstroomtoets Eerste 2 volle weken van februari

Uitslag doorstroomtoets  15 maart

Bijstelling: Bij een hoger toetsadvies wordt het schooladvies bijgesteld of nader toegelicht       15-24 maart

Aanmelden leerling bij vo-school door ouders       25-31 maart

Bericht aan ouders over plaatsing leerling      Uiterlijk 15 mei

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft het digitale schoolveiligheidsplan ingevuld. Dit plan is voortdurend in ontwikkeling en geeft een beeld van de huidige situatie.

Terug naar boven