RK basisschool Het Spectrum

Batenstein 1 2403 PK Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van RK basisschool Het Spectrum

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen op zijn toppen en .... niemand op zijn tenen!

Op Het Spectrum geven wij goed en gedegen onderwijs. Voor de basisvakken en de ondersteunende vakken. Dat wil voor nu zeggen dat kinderen die in dezelfde leeftijdsfase zitten samen onderwijs krijgen op 3 niveaus. Wij werken veel met complimenten om leerlingen te laten groeien. 

Al ons handelen komt voort uit onze missie en visie op ons onderwijs. Onze missie is dat elk kind vanuit vertrouwen mag groeien tot een goed burger die zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en de wereld om hem heen.

Wij houden net als kinderen van bewegen en vinden bewegend leren een goed middel om in te zetten en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • EDI
  • thematisch werken groep 1-2-3
  • PBS
  • sterk in de basisvakken
  • bewegend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Spectrum is een kleine school, het is ons kent ons. Dit stimuleren wij door oudere leerlingen bij jongere leerlingen te laten tutorlezen. Zo leren de kinderen van de school elkaar kennen. Regelmatig starten wij de school gezamenlijk met een les om de sociale veiligheid onderling te stimuleren. Wij staan open voor alle leerlingen en bieden waar nodig passend onderwijs binnen de school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ouders communiceren wij via het ouderportaal. Ouders kunnen hier berichten naar de leerkracht sturen of een verzuimmelding plaatsen.  Daarnaast zijn er 3x per jaar momenten waarop leerkrachten een gespreksweek plannen waarin zij zoveel mogelijk ouders willen spreken. Naast deze gespreksweken zijn er ook inloopmomenten waarbij wij ouders uitnodigen om even in de klas te komen kijken bij de kinderen. Na schooltijd is er ook ruimte om even bij de leerkracht binnen te lopen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven