De Tamboerijn

Van Nesstraat 8 2404 AV Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van De Tamboerijn

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde voor en door Jezus
  • Vertrouwen in God en elkaar
  • Eigenaarschap voor iedereen
  • Samen leven
  • Toekomstgericht onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op 1 februari 2023 bedroeg 180. Bij de start van dit schooljaar, 2023-2024, telt De Tamboerijn 174 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Daarnaast zullen er gedurende het schooljaar nieuwe kleuters instromen in de groepen 1/2A en 1/2B.

Aanmelding en inschrijving

Onze school staat open voor ouders die bewust kiezen voor christelijk onderwijs en dit van harte ondersteunen.

Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor De Tamboerijn, neemt u contact op met de school. Dit kan via de mail: detamboerijn@levwn.nl en ook telefonisch. Voor ons is het fijn als u uw kind op tijd aanmeldt. Het liefst als uw kind 3 jaar is.

Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de directeur en een rondleiding. U krijgt een tasje met informatie over De Tamboerijn mee naar huis.

Na de officiële inschrijving neemt de leerkracht van uw kind contact met u op om bij u thuis kennis te maken. Dan zal ook besproken worden wanneer uw kind mag komen wennen in de groep en welke praktische zaken voor u van belang zijn wanneer uw kind bij ons op school begint.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Commissie Tussenschoolse Opvang (TSO)

Alle kinderen blijven tussen de middag over op school, onder begeleiding van ouders. De leerlingen uit groep 1 tot en met 4 eten om 12.15 uur en gaan daarna om 12.30 uur naar buiten. Wanneer er gegeten wordt, wordt er onderwijs gegeven in de eerste 10 minuten van de maaltijd. De leerkracht leest een boek voor, kijken het jeugdjournaal of bespreken de dag van vandaag. De leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 spelen eerst buiten van 12.00 uur tot 12.30 uur en eten vervolgens 15 minuten in de groep. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer.

De TSO-commissie organiseert het overblijven. Door middel van een rooster worden de ouders ingezet op het plein. De kinderen eten in hun eigen lokaal met hun leerkracht. Voor ouders die komen overblijven (volgens rooster) zijn er geen kosten verbonden aan de TSO. Voor de ouders die niet komen overblijven, wordt er een vrijwillig bedrag in rekening gebracht voor het gebruik maken van de TSO. De kosten voor de TSO zijn €180,- voor het eerste kind in een gezin en voor ieder volgend kind dat van de TSO gebruik maakt wordt er €100,-  gerekend

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven