Basisschool De Almgaard

Knotwilg 2 4286 DE Almkerk

Schoolfoto van Basisschool De Almgaard

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentonderwijs
  • Samenwerkend leren
  • Betrokkenheid
  • Hoogbegaafdheidsonderwijs
  • Nieuwsgierig & initiatiefrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Talentenschool de Almgaard is een sterk groeiende school. Sinds 2016 is deze school gegroeid van 47 leerlingen naar 136 leerlingen m.i.v. het schooljaar 2023-2024. De school heeft een echte regiofunctie door het innoverende en onderscheidende onderwijsconcept. Daarnaast is het de enige school in de regio die fulltime hoogbegaafdheidsonderwijs aanbiedt vanaf groep 3.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven