Basisschool d'Uylenborch

De Borchgravestraat 54 4286 BN Almkerk

  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch
  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch
  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch
  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch
  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch

In het kort

Toelichting van de school

Een gezellige school, waarbij we staan voor kwalitatief goed onderwijs. Onderwijs waarbij het kind mag ontdekken en onderzoeken. Onderwijs waarbij de leerkracht weet wat er nodig is. Onderwijs in een geborgen omgeving. Onderwijs waar iedereen welkom is.  Bent u nieuwsgierig geworden, dan nodigen wij u uit om verder te lezen of maak een afspraak om bij ons op school te komen kijken. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht voor elkaar
  • Respect voor elkaar
  • Geborgenheid
  • Vertrouwen in elkaar
  • Veilig: je mag er zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven