Basisschool d'Uylenborch

De Borchgravestraat 54 4286 BN Almkerk

  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch
  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch
  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op ons schoolvenster!

Ons schoolvenster vertelt over onze school d'Uylenborch in Almkerk. We hopen dat dit venster een doorkijk zal zijn naar het onderwijs en de organisatie van onze school. Natuurlijk bent u ook welkom om bij ons op school te komen kijken. Maak gerust een afspraak.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Acceptatie
  • Veiligheid
  • Respect
  • Geloof

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijven(tussenschoolse opvang)

Het overblijven op onze school wordt georganiseerd door HOPPAS kinderopvang. Het overblijven vindt plaats op school. 

De kosten voor het overblijven worden door HOPPAS vastgesteld en zijn daar op te vragen. De financiële afhandeling van het overblijven zal geregeld worden door HOPPAS kinderopvang.  Informatie over dit gastouderbureau kunt u ook vinden op www.HOPPAS.nl.    

Voor-en naschoolse opvang

Als school zijn wij voor de buitenschoolse opvang ook een samenwerking aangegaan met HOPPAS kinderopvang. HOPPAS kent twee manieren van opvang. In de eerste plaats zijn er de gastouders, daarnaast is erook groepsopvang geregeld in ‘t Verlaat. Alle contacten m.b.t. de buitenschoolse opvang lopen via HOPPAS. U bent niet verplicht zich aan te sluiten bij HOPPAS kinderopvang. U mag ook zelf een andere manier van opvang regelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven