Basisschool d'Uylenborch

De Borchgravestraat 54 4286 BN Almkerk

  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch
  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch
  • Schoolfoto van Basisschool d'Uylenborch

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Acceptatie
  • Veiligheid
  • Respect
  • Geloof

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
188
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijven(tussenschoolse opvang)

Het overblijven op onze school wordt georganiseerd door HOPPAS kinderopvang. Het overblijven vindt in principe plaats in het Verlaat.

De kosten voor het overblijven bedragen €2,98. De financiële afhandeling van het overblijven zal geregeld worden door HOPPAS kinderopvang.  Informatie over dit gastouderbureau kunt u ook vinden op www.HOPPAS.nl.    

Voor-en naschoolse opvang

Als school zijn wij voor de buitenschoolse opvang ook een samenwerking aangegaan met HOPPAS kinderopvang. HOPPAS kent twee manieren van opvang. In de eerste plaats zijn er de gastouders, daarnaast is erook groepsopvang geregeld in ‘t Verlaat. Alle contacten m.b.t. de buitenschoolse opvang lopen via HOPPAS. U bent niet verplicht zich aan te sluiten bij HOPPAS kinderopvang. U mag ook zelf een andere manier van opvang regelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven