IKC De Delta

Hoornstraat 1 1324 SH Almere

Met ingang van 3 september 2012 mogen we onze school een Integraal Kindcentrum noemen. We zijn een school voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De schoolscore op de Centrale eindtoets in 2016-2017 en 2017-2018 was goed.

De schoolscore op de IEP-eindtoets 2018-2019 was onvoldoende.

Deze beoordeling is niet verrassend. De Delta is bijzonder goed in staat om kinderen extra aandacht te geven die dit nodig hebben. Met name de kleine klassen spreekt de ouders aan, die het mogelijk maken ook kinderen met een psychosociale- of cognitieve achterstand goed te begeleiden. Ook komen er veel kinderen uit andere landen op De Delta, die met een taalachterstand starten. Soms spreken ze alleen Engels of een andere taal, soms een klein beetje Nederlands. Dankzij de extra aandacht en persoonlijke ondersteuning die wij naast het reguliere aanbod kunnen bieden, lukt het toch ook deze kinderen gereed te maken voor het middelbaar onderwijs. Wij zijn er trots op dat alle leerlingen op de juiste plek geplaatst zijn. Het schooljaar 2018-2019 hebben wij afgesloten met de volgende klasplaatsingsadviezen: 2 HAVO, 1 VMBO TL, 1 VMBO TL/HAVO, 1 VMBO GL/TL, 1 VMBO KL, 1 VMBO BL/KL, 1 VMBO BL, 2 VMBO BL met LWOO, 1 PRO 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2017-2018 hebben wij afgesloten met de volgende klasplaatsingsadviesen: 1 VWO, 4 HAVO, 1 TL, 3 KL. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2014 heeft inspectie aan IKC De Delta de beoordeling basisarrangement toegekend. Dit geeft aan dat de school voldoet aan de door de inspectie gestelde eisen.

In 2018 heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd in groep 1 en 2 naar vroegschoolse educatie. inspectie heeft 8 indicatoren onderzocht, die als volgt zijn beoordeeld: 

  • Aanbod: Goed
  • Zicht op ontwikkeling: Goed
  • Didactisch handelen: Goed
  • (Extra) ondersteuning: Voldoende
  • Samenwerking: Voldoende
  • Kwaliteitszorg: Voldoende
  • Kwaliteitscultuur: Goed
  • Verantwoording en dialoog: Voldoende

In het toegevoegde inspectierapport wordt uitgebreid toegelicht hoe de inspectie de vroegschoolse educatie op IKC De Delta heeft beoordeeld. 

Terug naar boven