IKC De Delta

Hoornstraat 1 1324 SH Almere

Met ingang van 3 september 2012 mogen we onze school een Integraal Kindcentrum noemen. We zijn een school voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Het team

Toelichting van de school

Het team van IKC De Delta bestaat uit twaalf medewerkers; tien vrouwen en een mannen. Naast directie, IB, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel zijn er twee pedagogisch medewerkers in dienst van KinderWorld en is er een administratieve vrijwilliger voor twee dagen. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel proberen wij dit intern op te lossen of schakelen wij een medewerker uit de vervangingspool in. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven