De Kleine Wereld

Nederlandhof 5 1363 DC Almere

  • gebouw foto 1
  • gebouw foto 2

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met het Coronavirus in het voorjaar van 2020 is er landelijk geen eindtoets afgenomen. Op school hanteren we de Cito LVS toetsen. In verband met het al genoemde Coronavirus is ervoor gekozen om de E-toetsen over de zomervakantie te tillen en deze vanaf de 3e week september af te nemen. 


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden over de hele school toetsen afgenomen die in de vergadering uitgebreid besproken worden onder leiding van de intern begeleider: o.a. lijsten m.b.t. de motorische en sociaal emotionele ontwikkeling én de landelijk genormeerde Cito toetsen (methode onafhankelijk) vanaf groep 3.
Deze toetsen geven inzicht in de ontwikkeling van het kind, maar kunnen ook inzicht geven in het functioneren van de school: is het van belang andere accenten te leggen in ons onderwijs, komen alle aspecten wel aan bod in onze methodes?
Wij kijken naar de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook naar de ontwikkeling van de school om de begeleiding van de leerlingen in hun ontwikkeling te optimaliseren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De doorstroom en advies is conform wat van onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven