De Kleine Wereld

Nederlandhof 5 1363 DC Almere

  • Schoolfoto van De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van De Kleine Wereld
  • Schoolfoto van De Kleine Wereld

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • bevlogenheid en passie
  • betekenisvol
  • uitdagend en effectief
  • samen
  • wereldwijs en toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kleine Wereld is op dit moment nog een relatief kleine basisschool in Almere-Poort en telt zo'n 170 leerlingen verdeeld over 9 groepen. In mei 2024 zal De Kleine Wereld verhuizen naar een nieuw en groter schoolgebouw aan de Heliumweg 61, waar wij ruimte kunnen bieden aan zo'n 400 leerlingen. Dit houdt in dat wij de komende jaren verder zullen gaan groeien. Wij kiezen er wel bewust voor om gematigd te groeien, zodat wij onze onderwijskwaliteit kunnen behouden.

Wanneer u bent verhuisd naar Almere-Poort, dan is uw kind welkom op De Kleine Wereld. Indien u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u het kennismakingsformulier op de website invullen. De directie neemt dan contact met u op voor het inplannen van een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er informatie gegeven over ons onderwijs, krijgt u een rondleiding en kunt u al uw vragen stellen.
Indien wij geen plek hebben in de groep, verwijzen wij u graag naar een collega school.  

Soms bent u als ouders op zoek naar een andere school, omdat u de huidige school van uw zoon of dochter niet meer passend vindt. Het is een Almeerse besturenafspraak dat we in zo’n situatie pas met u als ouders in gesprek gaan wanneer de directie van de huidige school op de hoogte is van deze situatie. Als de huidige school aangeeft dat zij menen dat een wisseling van school wenselijk is, bespreken wij met u of op De Kleine Wereld het onderwijs geboden kan worden dat uw kind nodig heeft. Indien wij geen passende plek kunnen bieden, verwijzen wij u door naar een collega school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven