De Kleine Wereld

Nederlandhof 5 1363 DC Almere

  • gebouw foto 1
  • gebouw foto 2

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van De Kleine Wereld

Wij heten u en uw kind(eren) van harte welkom!
De Kleine Wereld is een Oecumenische basisschool in Almere Poort. 

Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind met veel plezier naar school gaat, omdat wij geloven dat alleen dan uw kind optimaal tot ontwikkeling kan komen.

Wij hebben buiten lezen, schrijven en rekenen veel aandacht voor sport, spel, muziek en drama, omdat het is bewezen dat bewegen belangrijk is voor de leerprestaties van uw kind.

Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op onze website en kom langs. U bent van harte welkom in De Kleine Wereld !

Een vriendelijke groet namens het team,

Frank Groot en Cathelijne Doezejager (interim-directie)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leven, samen vieren
  • Een oog en hart voor anderen
  • Je veilig voelen
  • Je mag jezelf zijn
  • Optimale ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment zijn we nog een kleine school en zullen we gefaseerd gaan doorgroeien richting toekomst.De Kleine Wereld is een de enige school in Poort met eenmooie groeipotentie. Binnen een periode van 1 tot 3 jaar zullen wij een groter en nieuw gebouw gaan betrekken, waardoor doorgroeien naar 400 leerlingen mogelijk is. 

Wanneer u bent verhuisd naar Almere, dan is uw kind welkom op De Kleine Wereld. In het geval dat wij geen plek hebben in de groep, verwijzen wij u graag naar een collega school. Soms zijn ouders op zoek naar een andere school, omdat ze ontevreden zijn over de school waar het kind nu zit. Het is een Almeerse besturenafspraak dat we in zo’n situatie pas met de ouders in gesprek gaan wanneer de directie van de huidige school op de hoogte is. Als de huidige school aangeeft dat zij menen dat een scholenwisseling beter is, bespreken wij met de ouders of wij het onderwijs kunnen bieden dat het kind  nodig heeft.  Als wij geen plek hebben, zullen wij verwijzen  naar een collega school.   

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven