Oecumenische Daltonschool De Windwijzer

Kraaiennest 4 1319 DA Almere

  • gebouw foto 2
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer

In het kort

Toelichting van de school

De Windwijzer staat bekend als een school met een goede en open sfeer onder de leerlingen, leerkrachten en ouders. Wij vinden dit op onze school erg belangrijk en besteden hier veel zorg en aandacht aan. Wij willen uw kind een inspirerende en leerzame schooltijd geven, in samenwerking met u, de leerlingen en andere ouders. Uw kind wordt bij ons opgenomen in een warme en veilige omgeving.

Een vriendelijke groet namens het team van De Windwijzer,

Samantha Bouwhuis

Directeur de Windwijzer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oecumenisch
  • Thematisch
  • Dalton
  • Verantwoordelijkheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een goed pedagogisch klimaat is erg belangrijk. Daarom hebben we als methode voor sociaal emotionele vorming gekozen voor de Kanjertraining. De kanjertraining bestaat uit vier verschillende lessenseries die voor een doorgaande lijn binnen de basisschool zorgen. Het doel van de kanjertraining is dat kinderen leren positief over zichzelf en de ander te denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress.

Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Door middel van de kanjertraining voelen de kinderen zich veilig, zijn betrokken met elkaar, weten onderlinge conflicten respectvol op te lossen en helpen elkaar. De kanjertraining heeft de volgende uitgangspunten die iedere les naar voren komen:

We helpen elkaar

We vertrouwen elkaar

Je speelt niet de baas

We lachen elkaar niet uit

Je bent niet zielig

Terug naar boven