Oecumenische Daltonschool De Windwijzer

Kraaiennest 4 1319 DA Almere

  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer
  • Schoolfoto van Oecumenische Daltonschool De Windwijzer

In het kort

Toelichting van de school

De Windwijzer is een Christelijke basisschool in de Noorderplassen-West, Almere-Stad. Op de Windwijzer sluiten wij aan bij wat leerlingen nodig hebben. We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen en zorgen er samen met de ouders en de leerlingen zelf voor dat leerlingen zich blijven ontwikkelen. We respecteren en helpen elkaar en vullen elkaar aan. Wij verzorgen goed onderwijs voor rekenen, spelling en taal. De leerlingen worden uitgedaagd en wij bieden ruimte aan de leerlingen om actief eigenaar te zijn van hun leerproces. Door bij wereldverkenning thematisch te werken, bieden we veel ruimte voor eigen interesse en onderzoekend leren. Wilt u meer weten? Bekijk dan deze site, onze website (www.windwijzer-almere.nl), onze Facebookpagina (www.facebook.com/Basisschooldewindwijzer) òf kom langs voor een kennismakingsgesprek!

Met vriendelijke groet,

Samantha Bouwhuis (directeur)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede basis rekenen en taal
  • Leren vanuit thema's
  • Eigenaarschap
  • Onderzoekend leren
  • Groepsdoorbroken leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Windwijzer bevindt zich in een groeiwijk. De meeste ouders uit de directe woonomgeving van de school kiezen de Windwijzer als school voor hun kind, maar ook ouders uit andere wijken weten onze school in toenemende mate te vinden en wensen hun kinderen bij ons in te schrijven. Het kan voorkomen dat wij met een wachtlijst moeten werken, dus schrijf uw peuter op tijd in, want vol is vol. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een goed pedagogisch klimaat is erg belangrijk. Daarom hebben we als methode voor sociaal emotionele vorming gekozen voor de Kanjertraining. De kanjertraining bestaat uit vier verschillende lessenseries die voor een doorgaande lijn binnen de basisschool zorgen. Het doel van de kanjertraining is dat kinderen leren positief over zichzelf en de ander te denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress.

Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Door middel van de kanjertraining voelen de kinderen zich veilig, zijn betrokken met elkaar, weten onderlinge conflicten respectvol op te lossen en helpen elkaar. De kanjertraining heeft de volgende uitgangspunten die iedere les naar voren komen:

We helpen elkaar

We vertrouwen elkaar

Je speelt niet de baas

We lachen elkaar niet uit

Je bent niet zielig

Terug naar boven