Basisschool de Olijfboom

Bongerdstraat 2 1326 AB Almere

  • gereserveerde schaatsbaan; toch nog wat winterpret
  • Aan het begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de nieuwe leerkracht, de nieuwe leerstof, de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.
  • In 2020-2021 start de school een pilot met een 2-3 combinatie.
  • Daar blijf je groeien!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van de Olijfboom.

De Olijfboom is een Protestants Christelijke basisschool in de Parkwijk van Almere Stad. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken, is welkom op onze school.
In onze school bieden wij elk kind een “warme” en veilige omgeving, waardoor optimale ontwikkeling mogelijk is.
U kunt op onze website rondkijken en allerlei informatie vinden over het reilen en zeilen op onze school.
Kom gerust eens langs.

En…...natuurlijk staan wij voor u en uw kind klaar! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • oog voor elkaar
  • aanbod voor meerpresteerders
  • focus op leesonderwijs
  • ouderparticipatie
  • onderzoekend/ontdekkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven