Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

Luitstraat 7 1312 LH Almere

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van de Lichtboei.

PCB De Lichtboei is een gezellige, sfeervolle basisschool met acht groepen in de Muziekwijk van Almere-Stad.
Op onze school werken we samen aan goed onderwijs en hebben we aandacht voor elkaar. Dit doen we in relatie met elkaar, de kinderen en de ouders, waarbij iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen talenten te ontwikkelen en om tot groei te komen.  Vanuit vertrouwen en openheid bieden wij een veilige leeromgeving waar, binnen een doorgaande lijn, thematisch en betekenisvol onderwijs wordt gegeven.  Een onderzoekende houding draagt bij aan eigenaarschap en daarmee plezier voor het leren.  De christelijke normen en waarden zijn onze basis voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Betekenisvol onderwijs
  • Persoonsvorming
  • Eigenaarschap
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is de afgelopen jaren afgenomen. Dit schooljaar zien we dat het aantal aanmeldingen weer fors toeneemt. We streven naar acht groepen van maximaal 25 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is via Dikkertje Dap ook de mogelijkheid voor opvang tijdens schoolvakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven