Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

Luitstraat 7 1312 LH Almere

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool de Lichtboei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van de Lichtboei.

PCB De Lichtboei is een gezellige, sfeervolle basisschool in de Muziekwijk van Almere-Stad.
Ons onderwijs is gebaseerd op de Christelijke normen en waarden die wij de kinderen mee willen geven.
Wij streven naar een goede onderlinge sfeer tussen leerkrachten en leerlingen zodat een ieder zich veilig voelt en gezien wordt.
Voor ons is dit de basis van waaruit kinderen zich kunnen ontwikkelen. Wij bieden zorg op maat.
Om dit te realiseren zijn wij als team voortdurend onderwijsinhoudelijk in ontwikkeling.
Onze kernwaarden zijn: Verbondenheid, persoonsvorming en betekenisvol onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Betekenisvol onderwijs
  • Persoonsvorming
  • Eigenaarschap
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal stabiliseert zich rond de 200 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is via Dikkertje Dap ook de mogelijkheid voor opvang tijdens schoolvakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven