Columbusschool (Columbus 1 is de hoofdlocatie)

Marco Poloroute 56 1363 LA Almere

  • Welkom!
  • Columbus 1 aan de Marco Poloroute
  • Het sportieve schoolplein van de Columbusschool.
  • In 2015, 2017 & 2019 is de Columbusschool uitgeroepen tot finalist van de sportiefste school van Nederland!
  • Groep 7 & 8 gaat zeilen tijdens een van de vele sportclinics.

In het kort

Toelichting van de school

De Columbusschool is een moderne basisschool waar gedegen, goed onderwijs wordt gegeven. Ons doel is de kinderen een sterke basis bij te brengen. Op de Columbusschool leren de kinderen dus goed rekenen, lezen, taal en schrijven. Tevens zorgen wij voor een goede algemene ontwikkeling. Daartoe maken we gebruik van onderwijsmethoden waarvan bewezen is - zowel wetenschappelijk als in de praktijk - dat ze goed werken. Evidence Based heet dat. 

Ons devies is daarom ook: een bewezen goede basis!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Evidence Based
  • High Performance
  • Sportactief
  • Meer- en hoogbegaafden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
654
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen Almere Poort werken we samen met plusminus 30 aanbieders van opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven