OBS De Compositie

Chagallweg 10 1328 LE Almere

  • Onze leerlingen hebben keuze uit een zeer ruim aanbod actuele boeken(series). De bibliotheek wordt gerund door een enthousiaste oudergroep.
  • Groep 1/2 heeft een sportdag in de schoolgymzaal.
De groepen 3/4/5 gaan naar de atletiekbaan en de groepen 6/7/8 sporten in de Topsporthal.
  • Cultuurdagen worden groepsdoorbroken ingezet voor workshops drama, dans, zang, tekenen
  • In de kleutergroepen wordt, om de zelfstandigheid te bevorderen, gewerkt met een planbord/keuzebord.
  • Alle leerlingen krijgen gymles van een vakleerkracht. De circuitvormen die worden ingezet, zorgen er voor dat alle kinderen meedoen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het schoolvenster van Basisschool De Compositie, een brede school in Tussen de Vaarten. De Compositie werkt samen met GO! Kinderopvang. Daarnaast wordt samen gewerkt met welzijnsorganisatie De Schoor. Aanvullende informatie kunt u vinden op onze website: https://compositie.asg.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken&Gelijkwaardigheid
  • Transparantie&Veiligheid
  • Ontwikkeling naar vermogen
  • Hoge doelen&Professioneel
  • Streven naar hoge doelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
395
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven