Openbare Basisschool Aurora

Aprilstraat 105 1335 BL Almere

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Aurora
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Aurora
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Aurora
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Aurora
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Aurora

In het kort

Toelichting van de school

Aurora, volop in beweging!

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind.

Het is onze missie om onze leerlingen de school te laten verlaten als gezonde kinderen die lekker in hun vel zitten. We werken hierbij vanuit de kernwaarden dynamisch, ervaren, vakmanschap en verbinding. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dynamisch
  • Ervaren
  • Vakmanschap
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
248
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven