Openbare Basisschool De Flierefluiter

Bosgouw 235 1352 GW Almere

  • Leesplezier staat centraal op de Flierefluiter
  • De Flierefluiter heeft een groot speelplein en grasvelden om te spelen!
  • Wij hebben twee Neo-groepen en vervullen  een regio functie voor hoogbegaafde leerlingen die vastlopen in het reguliere onderwijs.
  • Alle leerlingen hebben gym van de vakdocent.
  • Leerkracht onderbouw leest de kleuters in klein groepje voor.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van een personeelslid wordt deze vervangen door vervangers uit onze vervangingspool, indien niemand beschikbaar is wordt de groep verdeeld over andere groepen in de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor de reguliere groepen hebben wij bij voorkeur leerstofklassen. In onze  twee Neo-groepen , groepen voor hoogbegaafde leerlingen, zijn combinatie groepen geformeerd (4/5/6 en 7/8). In de Neo- groepen krijgen de leerlingen extra les van de vakdocenten, Science, Frans en Spaans

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij gebruiken de methode 4 x Wijzer. Hieronder vallen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur / science / techniek, kunst en cultuur

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Neo-onderwijs Hoogbegaafde kinderen tonen vaak een groot ontwikkelingsverschil met hun leeftijdgenoten. Binnen het reguliere onderwijssysteem is het nauwelijks mogelijk hen op hun niveau passend onderwijs te geven. Daarom heeft de Almeerse Scholen Groep voor deze leerlingen Passend Onderwijs ontwikkeld: het Neo-onderwijs. Onze school heeft 2 Neo-groepen. Bij het Neo-onderwijs volgen hoogbegaafde leerlingen onderwijs in een aparte groep op een reguliere basisschool. Het reguliere onderwijsaanbod wordt in een beknopte vorm en versneld aangeboden. Naast de reguliere vakken is het aanbod uitgebreid met een andere taal, technieklessen, informatica, filosofie, leren leren of leren ondernemen. Daarnaast leren we de kinderen om te gaan met hun hoogbegaafdheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven