Openbare Basisschool De Flierefluiter

Bosgouw 235 1352 GW Almere

  • Leesplezier staat centraal op de Flierefluiter
  • De Flierefluiter heeft een groot speelplein en grasvelden om te spelen!
  • Wij hebben twee Neo-groepen en vervullen  een regio functie voor hoogbegaafde leerlingen die vastlopen in het reguliere onderwijs.
  • Alle leerlingen hebben gym van de vakdocent.
  • Leerkracht onderbouw leest de kleuters in klein groepje voor.

In het kort

Toelichting van de school

Veelzijdig onderwijs Uw kind krijgt op de Flierefluiter veelzijdig onderwijs: er is aandacht voor meervoudige intelligentie en een breed scala aan onderwerpen, zoals natuur & techniek, kunst & cultuur, sport en wereldoriëntatie. Digitale leermiddelen zijn geïntegreerd in onze lessen.

Hoog- en meerbegaafd Wanneer uw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft, is hij/zij bij ons aan het goede adres. Wij bieden veel verrijkingsmogelijkheden. De Flierefluiter is één van de vier scholen waar Neo onderwijs wordt gegeven aan het hoogbegaafde kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Breed onderwijsaanbod
  • Neo hoogbegaafdenonderwijs
  • Vierkeerwijzer/MI
  • Opleidingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
418
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school zijn diverse documenten aanwezig wat betreft ons schoolveiligheidsbeleid. Door de inspectie is  eind november 2014 een positieve beoordeling gegeven.Deze zijn digitaal nog niet te uploaden.

Terug naar boven