Rooms Katholieke Basisonderwijs Crescendo

Luitstraat 9 1312 LH Almere

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisonderwijs Crescendo

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen de vervanging van afwezige collega's intern te regelen. Indien het niet mogelijk is,  schakelen wij de hulp van SLIM Personeelsbemiddeling. Dit schooljaar is het ons gelukt om de vervanging goed te regelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De schooltijden op KBS Crescendo zien er voor alle groepen als volgt uit:

maandag: 08.30 -14.30 uur

dinsdag: 08.30 - 14.30 uur

]woensdag: 08.30 - 12.30 uur

donderdag: 08.30 - 14.30 uur

vrijdag: 08.30 - 14.30 uur

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De schooltijden op KBS Crescendo zien er voor alle groepen als volgt uit:

maandag: 08.30 -14.30 uur

dinsdag: 08.30 - 14.30 uur

woensdag: 08.30 - 12.30 uur

donderdag: 08.30 - 14.30 uur

vrijdag: 08.30 - 14.30 uur

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij merken dat het aantal leerlingen met een NT-2 achtergrond toeneemt. Onze focus ligt de komende jaren dan ook op taal, woordenschat. Dit i.s.m. de reeds aanwezige logopedie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven